Selvstendig næringsdrivende? Her er krisetiltakene som hjelper deg!

Frisørtjenester blir oftest betalt svart
Bilde: Frisørtjenester blir oftest betalt svart

Forrige uke ble et bredt flertall på Stortinget enige om et forlik som skal hjelpe næringslivet gjennom coronakrisen. Men hva gjelder nå for selvstendig næringsdrivende og frilansere?

Les også: Enighet om krisepakke til næringslivet

Det er over 300.000 selvstendig næringsdrivende i Norge. Da coronakrisen slo inn for fullt så gikk det opp for mange at mange av disse hadde mistet hele inntektsgrunnlaget.

Logo: NAV

I den første krisepakken var selvstendig næringsdrivende ikke inkludert på en tilfredsstillende måte. Dette har nå endret seg.

Men hvilke regler gjelder egentlig nå for de selvstendig næringsdrivende og frilansere? Under har vi i dinbedrift.no samlet sammen informasjon fra NAV, og Skatteetaten.

Les også: Permitteringsguiden – slik går du frem

Dekningsgrad på 80%

Stortinget vedtok å innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget på grunn av coronakrisen. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er rundt 80 prosent av gjennomsnittlig inntekt de siste tre årene med en begrensning oppad på  6G, som er rett under 600.000 kroner.

Kompensasjonen dekkes fra og med dag 17 etter at inntektsbortfallet inntraff. Stortinget har også vedtatt å innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.

I mellomtiden?

I påvente av at NAV får på plass en teknisk løsning for denne ordningen, arbeider regjeringen med en kortsiktig ordning der selvstendig næringsdrivende og frilansere skal kunne få inntektssikring fra kommunene i NAV-kontoret. Her kan du lese hva NAV selv skriver om de midlertidige tiltakene og se hva du kan gjøre i mellomtiden.

Les også: Coronakrisen – hva dekkes av forsikringen?

Usikker på om du regnes som næringsdrivende? 

Kanskje denne siden hos Skatteetaten kan hjelpe deg til å finne ut.

Ansatt i eget firma?

Er du den eneste ansatte i eget firma, har du som hovedregel rett til dagpenger hvis permitteringsgraden er 80 prosent eller mindre. På grunn av de spesielle omstendighetene, kan du søke også hvis permitteringsgraden er 100 prosent. Dette vil bli vurdert individuelt.

Hva med min ektefelle?

Mange som driver enkeltmannsforetak har ansatt ektefellen  sin. Men kan man da permittere ektefellen?I følge NAV er svaret på det spørsmålet NEI.  Hvis du har en ektefelle som jobber for deg, vil denne aldri bli betraktet som lønnsmottaker i enkeltpersonforetaket.

Hva med barna?

Hvis du har barn som arbeider i bedriften så sier NAV at disse blir ansett som lønnsmottakere og vil dermed ha rett til dagpenger.

Hva med andre?

Har du andre som er ansatte i enkeltmannsforetaket og disse er ansatt på ordinære vilkår,  så sier NAV at disse kan permitteres etter vanlige regler.

Hva må jeg fylle ut?

Her finner du skjemaer for personer om dagpenger ved permittering og sykmelding, og her finner du skjemaer for arbeidsgivere om sykepenger, permitteringer, oppsigelser, konkurs

PS: Situasjonen forandrer seg svært fort og det som står i denne saken kan være utdatert innen kort tid. For sist oppdatert informasjon anbefales man å følge med på www.nav.no

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge