CORONAKRISEN: Hva dekkes av forsikringen?

Foto: Unsplash
Bilde: Foto: Unsplash

Kansellerte firmaturer eller driftsavbrudd som følge av nøkkelpersoner i karantene. Hva dekkes egentlig av forsikringen? SMB Norges forsikringspartner Söderberg & Partners  svarer her på de vanligste spørsmålene.

Les også: Permitteringsguiden – slik går du frem

Corona-viruset har ført til en bråbrems i norsk økonomi, og svært mange bedrifter har havnet i en vanskelig situasjon. Nye permitteringsvarsler sendes ut hver dag og planlagt aktivitet avlyses eller utsettes. På Stortinget iverksettes krisetiltak med mål om å hjelpe bedrifter over kneiken.

HER FINNER DU MER INFORMASJON OM SMB NORGES FORSIKRINGER

Mange er bekymret

Jørn Gisvold i Söderberg & Partners

Men hva med forsikringen? Hva kan man forvente å få dekket der? dinbedrift.no ba SMB Norges forsikringspartner, Søderberg & Partners svare på noen av de vanligste spørsmålene knyttet til Corona-situasjonen. Spørsmål og svar finner du nedenfor.

– Norge og verden er i krise, og jeg vet at mange er bekymret. Både for egen og andres helse, men også for de samfunnsmessige og finansielle konsekvensene av alt som nå skjer, konstaterer Jørn Gisvold, som leder Söderberg & Partners norske virksomhet.

– Vi vil oppfordre alle som har spørsmål om forsikringene sine til å ta kontakt med oss. Vi skal gjøre alt vi kan for å gi dere oppdatert informasjon, sier Gisvold

Les også: Enighet om krisepakke til næringslivet

Her er svarene fra Söderberg & Partners:

PS: Det skjer nå konstant endringer i gjeldende regelverk. Söderberg vil oppdatere informasjonen fortløpende på DENNE SIDEN! 

Reiseforsikring

Bedriften har planlagt (og bestilt) firmatur i slutten av mars. Hva gjelder dersom denne må kanselleres?

Kanselleres pga sykdom?

Dersom det foreligger alvorlig og akutt sykdom som utløser dekning i henhold til forsikringsvilkårenes punkt 12 vil man ha dekning for avbestilling. Skulle man bli syk mens man er på destinasjonen vil man ha dekning i henhold til forsikringsvilkårenes punkt 2.

Kanselleres pga smittefare?

Forsikringen dekker ikke avbestilling dersom grunnlaget er frykt for smitte. Forsikringsselskapet forholder seg dog til enhver tid til UDs reiseråd og dekker per nå avbestilling til de områdene som er frarådet med avreise før 10.03.2020. Dette, med mye annen informasjon, oppdateres kontinuerlig på forsikringsselskapene hjemmesider og vi oppfordrer til å følge endringene der.

Reisen avbestilles i frykt for Korona smitte?

Frykt for Korona viruset ikke er dekket av reiseforsikringen.

Hvordan skal reisende forholde seg?

Ta kontakt med reisearrangør for mulig ombooking / refusjon av reisen. Husk at reiseforsikringen kun dekker utgifter som ikke refunderes av reisearrangøren.

Reisende i berørte områder må følge med på norske og lokale myndigheters informasjon og anbefalinger.

Hvilke bestemmelser gjelder ved avbestilling av reiser?

Avbestillingskostnader i henhold til forsikringsselskapenes vilkår for destinasjoner til berørte land, hvor lokale myndigheter har isolert byen – og på reiser der avreisedato er før 10.03.2020, erstattes.

Avbestilling til andre reisemål grunnet frykt for viruset erstattes ikke.

Hva gjelder for de ansatte sine reiseforsikringer ifm. privatreiser?

Kansellering pga smittefare?

Forsikringen dekker ikke avbestilling dersom grunnlaget er frykt for smitte. Forsikringsselskapet forholder seg dog til enhver tid til UDs reiseråd og dekker per nå avbestilling til de områdene som er frarådet med avreise før 10.03.2020. Dette, med mye annen informasjon, oppdateres kontinuerlig på forsikringsselskapene hjemmesider og vi oppfordrer til å følge endringene der.

Reisen avbestilles i frykt for Korona smitte?

Frykt for Korona viruset ikke er dekket av reiseforsikringen.

Driftsavbrudd

Dekker forsikringene våre driftsstans (avbrudd) og tap av inntekter pga permitteringer eller ansatte i karantene som følge av Korona? Eller pga myndighetenes inngrep som stenger manges virksomheter?

Nei. Pandemi eller virus som Korona er unntatt i forsikringsselskapenes vilkår for avbrudd. Dette er et slikt tilfelle som anses som «Force Majeure», hvor forhold og situasjoner er utenfor de involverte parters kontroll, og erstattes ikke av forsikringen. For at avbruddsforsikring betinger en fysisk skadehendelse.

Bedriftforsikring

Er bedriftens utstyr som de ansatte låner med seg hjem forsikret når det er lånt ut?

Forsikringen (gjerne omtalt som maskiner, inventar, løsøre i forsikringsavtalen) gjelder i Norden med en total sumbegrensning som fremgår av vilkåret for ting som midlertidig er borte fra forsikringsstedet (adressen til bedriftens lokale).

Mange driver utleie av næringslokaler. Gitt dagens situasjon, dekker forsikringen tapt husleietap?

Nei. For at forsikringen skal erstatte tapt husleie må det være som følge av en fysisk skadehendelse som hindrer leietakerne å drive sin virksomhet i de leide lokalene.

Mange av våre kunder informerer oss om at de har tilbudt leietakerne sine utsettelse av husleie for april 2020.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

Personalforsikring

Skal ansatte meldes ut av personalforsikringene og pensjonsordningen ved permitteringer?

Bedriften må IKKE melde ut ansatte som blir berørt av permitteringer. De avtalte dekningene må løpe som normalt.

Kan bedriften redusere personalforsikringene midt i forsikringsåret for å kutte kostnader?

Ja, men vi anbefaler at bedriften ikke gjør det og opprettholder dagens dekninger. Dette fordi dersom bedriften senere ønsker å gjenoppta dekningene er det en risiko for at alle ansatte ikke oppfyller tegningskravene. Det er tegningskravene ved nytegning som er gjeldende.

Oppstår det sykdomstilfeller i perioden uten forsikring vil ikke disse dekkes. Bedriften har dessuten informasjonsplikt til alle ansatte om retten til å tegne fortsettelsesforsikring dersom en velger å redusere eller avslutte løpende forsikringer.

Er den ansatte dekket av yrkesskadeforsikringen ved hjemmekontor?

Forsikringsselskapene dekker yrkesskader som oppstår ved bruk av pålagt hjemmekontor. Man lemper litt på reglene om at det må være en klar avtale om dette mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i den spesielle situasjonen Norge er midt opp i. Vi har alle et pålegg fra regjering og arbeidsgiver om å benytte hjemmekontor så langt dette er mulig.

Yrkesskadeforsikringen vil dekke den ansatte under utøvelse av arbeide for arbeidsgiver. Under pålagt hjemmekontor vil arbeidsplassen være den plass i huset/leiligheten der arbeid for arbeidsgiveren utføres.

Det kan dog være en krevende grensegang mellom hva som defineres som yrkesutøvelse og fritid ved bruk av hjemmekontor. Tilfeller som oppstår i gråsonen vil bli behandlet individuelt. Hvordan skal f.eks. dobesøk, kaffehenting, lunch mm. defineres. Private gjøremål som henting av post, lufting av hund, oppfølging av barn ol. vil ikke bli definert som yrkesskade selv om det inntreffer innenfor det som er definert som arbeidstid. Har man i tillegg til yrkesskadeforsikring dekket kollektiv fritidsulykke vil denne forsikringen normalt sett fange opp hendelser som ikke er definert som yrkesskade.

Ved skade må saken meldes på vanlig måte direkte til forsikringsselskapet. Vi i Søderberg & Partners stiller gjerne opp som rådgivere og kan bistå med korrekt utfylling av skademeldinger hvis man er i tvil.

Dekkes ansattes karantenetid via bedriftens forsikringer? Får ansatte sykmelding fra NAV, eller er det arbeidsgiver som må ta denne kostnaden?

Medisinske utgifter (undersøkelse/behandling/opphold) og kompensasjon for tapte feriedager, dekkes i henhold til vilkår. Man har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at man må holdes isolert fordi man kan være smittet av koronaviruset.

Dersom lokale myndigheter setter deg i karantene eller gir deg utreiseforbud, selv om du er frisk, dekker en del forsikringsselskaper ekstrautgiftene som ikke flyselskapet eller andre dekker. Sjekk med forsikringsselskapet ditt. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke av reiseforsikringen, men du kan ha rett på sykemelding og sykelønn.

Les mer om dette på  www.nav.no.

Pensjon

Hvordan påvirker Covid-19 (Korona) og oljeprisfallet min pensjonssparing og hva bør jeg gjøre?

Situasjonen knyttet til COVID-19 utviklet seg ytterligere de siste dagene, og bildet vil trolig fortsette å endre seg fremover. Først og fremst så håper vi at alle lesere er friske. Det er ingenting som er viktigere enn liv og helse.

Frykten fortsetter å prege markedene i takt med spredningen av COVID-19 utenfor Kina. Frykt utvikler usikkerhet, som forståelig nok oppleves som veldig høy gitt hvor uoversiktlig situasjonen er. Denne usikkerheten reflekteres i prisingen av aksjer og andre risikable aktiva, som igjen bidrar til å påvirke frykten og kursfallene videre. De siste dagers smittebegrensende tiltak iverksatt iblant annet Italia, Danmark og her hjemme i Norge illustrerer at myndighetene tar situasjonen på alvor.

Det er usikkerheten knyttet til det økonomiske omfanget av virusspredningen og konsekvensene av smittebegrensende tiltak, som har fått mange investorer til å kaste inn håndkleet. Samtidig har flere sentralbanker (deriblant Norges Bank i dag tidlig) allerede satt ned sine styringsrenter (i tillegg til andre stimulerende tiltak), og det er ventet at de fleste andre sentralbanker vil følge etter både med rentekutt og andre lettelser for å støtte økonomien og banksystemet.

Andre simulerende tiltak fra finanspolitisk hold vil være et naturlig neste steg, i går kom den første store økonomiske krisepakken med 100 milliarder i låne- og garantiordninger slik at bankene kan finansiere bedrifter som får problemer. I skrivende stund er partiene på Stortinget enige om en krisepakke for å begrense de økonomiske virkningene av coronaviruset. Dette viser handlingskraft som er helt nødvendig i denne krevende situasjonen og som kan bidra til at de økonomiske konsekvensene reduseres.

Har du forsikring gjennom SMB Norge og har spørsmål? Ta kontakt med våre forsikringsfolk direkte på [email protected] eller ring dem på 23 35 70 20