RAMMET AV PANDEMIEN? Slik utsetter du skatte- og avgiftskrav

Opplever du økonomiske problemer som følge av pandemien? Da kan du søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav. Dette gjelder både næringsdrivende, selskap og privatpersoner. Dinbedrift.no har satt sammen en liten guide.

Les også: Mer til bedrifter som faller utenfor dagens ordninger

Regjeringen har besluttet å utvide ordningen for utsettelse av skatte- og avgiftskrav til 30. juni fra tidligere 28. februar. I den anledning har dinbedrift.no satt sammen en liten guide som kan hjelpe deg og din bedrift med søknadsprosessen. Har du allerede fått innvilget betalingsutsettelse til 28. februar 2021 så vil du automatisk tilbys en forlengelse til 30. juni.

Det er ikke nødvendig å søke på nytt for de samme kravene! 

Betalingsutsettelse

Denne ordningen for utsatte skatte- og avgiftskrav er knyttet direkte til Covid 19, og gjelder i tillegg til Skatteetatens vanlige adgang til å gi betalingsutsettelse.

Dersom du uavhengig av pandemien allerede har en betalingsavtale med Skatteetaten og din økonomiske situasjon har forverret seg vesentlig, bør du kontakte din saksbehandler direkte og be om en endring av denne avtalen.

Mange næringsdrivende har tollkreditt, dagsoppgjør eller kreditt for engangsavgift. Da er det verdt å merke seg at man foreløpig bare kan søke om betalingsutsettelse i inntil 4 måneder dersom man ønsker å opprettholde kredittordningen. Det samme gjelder for frivillig registrerte særavgiftspliktige.

Ordningen er ment å gjøre det enklere og mer fleksibelt å få en utsettelse som følge av Coronasituasjonen.

Visste du at et medlemskap i SMB Norge gir deg tilgang på gratis juridisk rådgivning?

Du kan ikke søke om betalingsutsettelse for:

 • Forskuddsstrekk og skattetrekk, samt ansvarskrav til disse
 • Artistskatt
 • Krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør
 • Særavgifter som forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår, for eksempel omregistreringsavgift og engangsavgift
 • Toll og avgifter som forfaller til betaling samtidig med at tollplikten oppstår, for eksempel ved fortolling på grensen
 • Erstatningskrav

Ordningen gjelder også: krav som Statens innkrevingssentral kan gi betalingsutsettelse for.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

Dette kreves

Du må være midlertidig ute av stand til å betale kravene som følger av coronasituasjonen.

I tillegg gjelder følgende:

For næringsdrivende og selskaper:

 • At det ikke foreligger ubetalte skatte- og avgiftskrav med forfall før 29. februar 2020 (med unntak for restskatt og forskuddsskatt for 2018 og 2019 for upersonlige på grunn av reglene om tilbakeføring av underskudd)
 • At alle pliktige meldinger med leveringsfrist i perioden 1. januar 2019 og frem til søknadstidspunktet er levert
 • At det ikke foreligger utestående krav på forskuddstrekk og skattetrekk

For enkeltpersonforetak:

 • Aktive enkeltpersonforetak som søker om utsettelse for skatte- og avgiftskrav knyttet til næringsvirksomhet blir vurdert etter vilkårene for næringsdrivende
 • Avsluttet enkeltpersonforetak blir vurdert etter vilkårene for privatpersoner.
 • Utsettelse for skatte- og avgiftskrav som knytter seg til innehavers private forhold blir vurdert etter vilkårene for privatpersoner

For privatpersoner:

 • At det er betydelig reduksjon i egen inntekt, eller i egen og ektefelle/samboers samlede inntekt. Vilkåret vil være oppfylt der søker er 100 prosent permittert/arbeidsledig, eller der inntekten er redusert med minst 20 prosent sammenlignet med før 29. februar 2020
 • Reduksjonen i inntekt må ha inntruffet etter 29. februar 2020

Virkninger

Dersom du får innvilget betalingsutsettelse vil kravet ikke bli innkrevd i utsettelsesperioden. Du kan likevel innfri kravene i utsettelsesperioden, dersom din økonomiske situasjon bedrer seg.

Les også: Krisepakkene ikke godt nok tilpasset småbedriftene

Betalingsutsettelsen innebærer likevel:

 • At Skatteetaten kan gjennomføre motregning i eventuelle utbetalinger du får fra dem i perioden
 • At utleggspant stiftet før søknadstidspunktet blir stående
 • At kravene som det gis utsettelse for fremdeles vil fremgå av skatteattesten
 • At forsinkelsesrente vil løpe i utsettelsesperioden. Betalingsutsettelsen innebærer ikke endring av forfallsdato. Forsinkelsesrenten er satt ned til 6 prosent for perioden 10. juni til 31. desember 2020. Fra 1. januar 2021 gjelder ordinær forsinkelsesrente som for tiden er 8 prosent.

Søknaden

Er du klar for å søke eller vil du lese mer om ordningen kan du gjøre det på Skatteetaten sine nettsider eller du kan benytte deg av linken under for å komme direkte til siden hvor du logger inn for å søke.