– Mer til bedrifter som faller utenfor dagens ordning

Jørund Rytman, administrerende direktør i SMB Norge
Bilde: Jørund Rytman, administrerende direktør i SMB Norge

SMB Norge har fått gjennomslag på viktige punkter, konstaterer Jørund Rytman og viser til mer penger til bedrifter som faller utenfor dagens ordning og utsettelse av innbetaling av utsatt skatt og avgift.

Fredag kl. 12.00 presenterte regjeringen sin nye krisepakke. Jørund Rytman i SMB Norge er svært fornøyd med regjeringens beslutning om å gi kommuner en milliard kroner som skal sendes videre til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av tiltakene.

– Det at midlene også kan brukes på bedrifter som helt eller delvis faller utenfor kompensasjonsordningen var spesielt viktig for oss. SMB-sektoren er utrolig fragmentert og da er det helt nødvendig at vi før større fleksibilitet inn i disse ordningene, sier Rytman, som er leder for SMB Norges politiske avdeling. 

Les også: Her er regjeringens krisepakke

Kortsiktig likviditet

I samtaler med regjeringen har SMB Norge anmodet om å en utsettelse av innbetalingen av utsatt skatt og avgift. Det er i overkant av 8000 bedrifter som tok regjeringen på ordet da de oppfordret alle til å bruke disse midlene for å styrke sin kortsiktige likviditet.

– Veien tilbake til lønnsom drift har dessverre blitt mye lenger enn antatt for store deler av næringslivet, så dette var et helt nødvendig tiltak. Men jeg tror vi allerede nå kan konstatere at en utsettelse til 1. juli ikke vil være nok, sier Rytman.

Les også: Forlenger permisjonsordningen

Må komme mer

Rytman er imidlertid skuffet over at regjeringen ikke benytter anledningen til å varsle ytterligere kutt i det samlede skatte- og avgiftstrykket.

Jørund Rytman, SMB Norge

– Dette er noe bedriftene selv etterlyser og som vi mener vil være det viktigste tiltaket fremover. Kutt i arbeidsgiveravgift og MVA for spesielt utsatte næringer som for eksempel serveringsbransjen, vil treffe godt og ha en umiddelbar effekt. Vi håper man vil vurdere ytterligere tiltak på dette området i ukene som kommer, sier Rytman.

– Det viktigste nå er å gi bedriftene en realistisk vei ut av denne situasjonen. Hvis ikke risikerer vi å miste mange av de virksomhetene vi har jobbet så hardt for å redde det siste året. Det har vi rett og slett ikke råd til, avslutter han.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge