Fagnettstedet for SMB-sektoren

Hovedbilde sak grønn omstilling

NY RAPPORT: SMB-sektoren må inkluderes bedre i det grønne skiftet

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Skal man lykkes i målsetningen om å gjøre norsk økonomi mer bærekraftig så må man gjøre mer for å inkludere SMB-sektoren, hvor over 90 prosent av norske bedrifter befinner seg, i det grønne skiftet, viser en fersk rapport fra SMB Norge.

Les også: Krever bedre tilbud til gründere som sliter

Klima- og Miljøminister Sveinung Rotevatn, Foto: KLD

Under et digitalt møte torsdag ble rapporten overlevert til Klima- og Miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Det å få denne kunnskapen på bordet er viktig, både for SMB Norge og for oss i departementet. Vi bruker betydelige midler i året på grønn omstilling, men det er ikke noen tvil om at det ofte er de store systemene som får de største investeringene, sa statsråden under overrekkelsen av rapporten.

– Det er lett å glemme at det er mange mindre bedrifter som ikke har egne avdelinger med egne bærekraftansvarlige. Men de har likevel en enormt viktig rolle å spille i det grønne skiftet, konstaterte Rotevatn.

Kjempedugnad

Statsråden var opptatt av at også de mindre bedriftene skal få hjelp til å posisjonere seg for en ny virkelighet i fremtiden.

– Det grønne skiftet er en kjempedugnad som alle må være med på. Det er selvfølgelig viktig å bidra til at vi når bærekraftmålene, men det handler også om at bedriftene skal klare å være i en god posisjon til å tjene penger og lykkes i den nye virkeligheten vi skal inn i når vi har vært igjennom det grønne skiftet, forklarte Rotevatn.

Åpenbart behov

Sist høst ba klima- og miljødepartementet SMB Norge om å starte arbeidet med å kartlegge hvordan landets små og mellomstore bedrifter forholder seg til det grønne skiftet. Resultatet er en forundersøkelse som organisasjonen har laget i samarbeid med Ny Analyse og konsulentselskapet Footstep.

Last ned rapporten her: SMB-enes rolle i det grønne skiftet

Jørund Rytman, SMB Norge

Jørund Rytman, som er leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge, har hatt ansvaret for prosjektet. Han er glad for at det nå rettes et søkelys på de mindre bedriftene, også i denne sammenhengen.

– Det er bred enighet om behovet for å gjøre Norge og norsk økonomi grønnere i fremtiden. For å lykkes med det så er det åpenbart for oss at man må gjøre mer for å inkludere de små og mellomstore bedriftene, som utgjør over 90 prosent av norsk næringsliv. Det er grunnen til at vi tok initiativet til dette prosjektet, forklarer Rytman.

– Under arbeidet med denne forundersøkelsen har vi fått et bedre bilde av hvordan hverdagsnæringslivet forholder seg til dette viktige temaet, og det er noe vi vil få stor nytte av i det videre arbeidet, konstaterer han.

Rapporten er laget i samarbeid med konsulentselskapene Ny Analyse og Footstep, som gjennomførte selve undersøkelsene blant SMB Norges medlemsbedrifter. Ved hjelp av flere spørreundersøkelser og dybdeintervjuer av en gruppe bedriftsledere har man fått et tydeligere bilde av situasjonen der ute i bedriftsnorge.

Må ta hensyn

Terje Strøm, som er sjeføkonom og partner i Ny Analyse, mener forundersøkelsen har gitt mange interessante funn.

– Vi har funnet at det blir helt kritisk viktig å engasjere små og mellomstore bedrifter i arbeidet med grønn omstilling. Når mer enn 9 av 10 bedrifter i Norge har under 20 ansatte, må politikere ta hensyn til dette. Ellers vil man ikke lykkes med omstillingen.

Store forskjeller

Undersøkelsen viser at det er svært store forskjeller når det kommer til små og mellomstore bedrifters kunnskap om, og engasjement for «det grønne skiftet». Mens enkelte har bygget hele forretningsideen på det grønne skiftet, har mange andre virksomheter vanskelig for å se hva de kan bidra med for å utgjøre en forskjell.

NY UNDERSØKELSE: Krisepakkene ikke godt nok tilpasset småbedriftene

– Rapporten viser at over halvparten av bedriftene er positive til grønn omstilling. Samtidig er det nokså mange som ikke er særlig engasjert i problemstillingen, eller ikke tror de betyr noe for grønn omstilling, forklarer Strøm.

-Vi må huske at dette er vanlige bedrifter med mindre ressurser og ikke noen egen bærekraftsansvarlig ansatt i bedriften, understreker han.

Gulrøtter fremfor pisk

Under arbeidet med rapporten har man også sett på hvilke incentiver som vil ha størst effekt på SMB-sektoren. Strøm har en klar oppfatning av at det i denne sammenhengen vil være vesentlig mer effektivt med økonomiske støtteordninger enn straff.

– Det er tydelig at mange trenger økonomiske incentiver og politikere bør lete i verktøykassa etter gulrøtter fremfor pisk. Videre er det et klart behov for forenklinger i grønne støtteordninger og bidrag som hjelper i å finne frem i jungelen av virkemiddelapparatet. Jeg tror også at videre subsidiering av varebiler og miljøsertifisering kan bidra positivt, sier Strøm avslutningsvis.

 

7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge