Krever bedre tilbud til SMB, gründere og bedriftseiere som sliter

Illustrasjonsbilde - Shutterstock
Bilde: Illustrasjonsbilde - Shutterstock

Ett år etter de første krisepakkene ble lagt frem som følge av corona-pandemien, fremmer nå SMB Norge og Stiftelsen Rettferd et felles krav om å bedre rådgivningstilbudet til bedrifter og gründere som sliter på grunn av coronakrisen.  

 

Jørund Rytman, SMB Norge

Denne uken ble det kjent at SMB Norge og Stiftelsen Rettferd har inngått en avtale om å utarbeide en felles rådgivningstjeneste for Covid19-utsatte småbedrifter og gründere i Norge. Tjenesten de to organisasjonene etterlyser skal etter planen gi råd til bedrifter og privatpersonene bak bedriften, som ofte har pantsatt hus og hjem for å realisere livsverket.

– Covid19-krisen, smittevernsrestriksjoner og ulike næringsforbud har truffet spesielt gründere og småbedrifter hardt. For å kunne bidra til å bedre deres utfordrende situasjon, vil SMB Norge og Stiftelsen Rettferd nå samarbeide om å få på plass denne viktige tjenesteen, sier leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge Jørund H. Rytman.

Les også: Rammet av pandemien? Slik utsetter du skatte- og avgiftskrav

Stort behov

Generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug i Stiftelsen Rettferd mener de to organisasjonene utfyller hverandre på en god måte.

Tor Bernhard Slaathaug, Stiftelsen Rettferd

– I fellesskap besitter SMB Norge og Stiftelsen Rettferd mye av den kompetansen bedrifter i en utfordrende situasjoner trenger. SMB Norge med bedriftspolitisk kunnskap, og Stiftelsen Rettferd med kompetanse knyttet til gjeld, privatøkonomi og NAV gjennom prosjektene «Hjelp med NAV» og «Hjelp med gjeld».

– Vi ønsker nå å forene kreftene for å bedre tilbudet til småbedrifter og gründere ytterligere, sier Slaathaug.

SMB Norge gjennomførte tidligere i år en undersøkelse blant sine medlemsbedrifter som avdekket at halvparten av de små og mellomstore bedriftene er misfornøyde med hjelpen de har fått fra myndighetenes økonomiske krisepakker. De mener hjelpen har vært for dårlig tilpasset deres behov og at informasjonen fra myndighetene ikke har vært god nok.

Visste du at et medlemskap i SMB Norge gir deg tilgang på gratis juridisk rådgivning?

Med dette samarbeidet håper man å kunne rette søkelyset mot disse manglene, og dessuten gjøre noe med dem. Nå håper de å få støtte til prosjektet slik at det ikke skal koste bedriftene noe å få denne hjelpen.

– I første omgang ønsker vi å få på plass et rådgiverapparat som kan bistå bedrifter gratis med å utarbeide forslag til rekonstruksjon. Altså før bedriften er i en situasjon som gjør at de må be tingretten om hjelp til rekonstruksjon eller begjære oppbud, forklarer Rytman.

Les også: Mer til bedrifter som faller utenfor dagens ordninger

For dårlig

Han mener dagens rekonstruksjonsordning for småbedrifter er fordi dårlig fordi svært få småbedrifter som befinner seg i en vanskelig situasjon har råd til å betale de nesten 40.000 kronene som kreves i forskudd til tingretten.

– Dette bør være et lavterskeltilbud. Vi øsker å bedre informasjonsflyten fra det offentlige om hvilke rettigheter bedriftene faktisk har. Vi må jo heller ikke glemme gründerne bak bedriften, som ofte står på bar bakke etter en konkurs. Disse må også få hjelp og god rådgivning. Med vår og Stiftelsen Rettferd sine ulike kompetansefelt, er vi overbevist at dette prosjektet vil hjelpe norske bedrifter, mener Rytman.

Slaathaug i Stiftelsen Rettferd er helt enig.

– Vi kan allerede fra første dag hjelpe bedriftseiere og gründere som er i ferd med å gå personlig konkurs fordi bedriften har gått konkurs ved at vi hjelper gründere personlig, både med eksisterende gjeld og med å få hjelp hos NAV. Selv om firmaet av ulike grunner har gått konkurs er det viktig å ta vare på personen bak og kanskje motivere til å starte firma på nytt, sier Slaathaug.

Stiftelsen Rettferd og SMB Norge vil nå rette et krav til regjering og Stortinget om økonomisk støtte til prosjektet, slik at prosjektet kan bistå flest mulig.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge