NAV-SJEFEN: – Krisen i arbeidsmarkedet er over

Nav-sjefen konstaterer at arbeidsmarkedet nå nærmer seg nivået fra før pandemien og spår enda lavere ledighet i 2022.

Les også: Reagerer på økt formuesskatt

– Bedringen på arbeidsmarkedet har gått raskere enn vi kunne forestille oss, og det er lite som tyder på at ledigheten vil bite seg fast på et høyere nivå slik som i tidligere kriser, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

NAV-sjef Hans Cristian Holte

Nav opplyser at antallet helt ledige ble redusert med 37.000 fra mars til oktober. Inkluderer man de delvis ledige så falt antallet med 68.700.

– Krisen på arbeidsmarkedet er nå over, sier Holte i en kommentar til E24.

Lavere enn før pandemien

Nav-sjefen spår et solid oppsving for norsk økonomi neste år, noe han venter vil føre til enda bedre ledighetstall. I 2021 har det i gjennomsnitt har vært 88.000 helt ledige. Neste år ser man for seg at tallet vil falle til 64.000, for deretter å reduseres med ytterligere 4.000 i 2023.

Det tilsvarer en registrert ledighet på 3,3 prosent i år, og henholdsvis 2,2 og 2,1 prosent i de påfølgende årene.

– Den registrerte ledigheten vil i snitt vil være lavere enn før pandemien både neste år og i 2023. For å sette dette litt i perspektiv, har vi bare hatt lavere ledighet enn dette i to av de siste 30 årene, sier Holte.

Les også: SMB Norge i høring på Stortinget

Utsatte grupper

Holte er imidlertid tydelig på at selv om helhetsbildet er positivt, så har pandemien skapt enkelte skjevheter i arbeidsmarkedet.

– Noen yrkesgrupper, som reiseliv og transport, har fremdeles svært høy arbeidsledighet, og mange har stått utenfor arbeidslivet i lang tid. Dermed vil trolig flere trenge hjelp fra Nav til å komme tilbake i arbeid, sier Holte til E24.

Trenger din bedrift hjelp til å komme over kneiken? Les mer her