Reagerer på økt formuesskatt

Jørund Rytman, SMB Norge
Bilde: Jørund Rytman, SMB Norge

I sitt nye budsjettforslag varsler regjeringen en markant økning i formuesskatten for norske bedriftseiere. Dette er det siste bedriftene trenger akkurat nå, konstaterer SMB Norges Jørund Rytman.

SMB Norge reagerer sterkt på regjeringens ønske om å øke formuesskatten med nesten to milliarder kroner i sitt budsjettforslag som ble lagt frem på Stortinget mandag.

Trenger din bedrift hjelp til å komme over kneiken? Les mer her

Symbolpolitikk

Regjeringen budsjetterer nå med inntekter fra formuesskatt på totalt 4,5 milliarder kroner. Det er vesentlig høyere enn det opprinnelige forslaget på 2,7 milliarder kroner som lå inne i Solberg-regjeringens forslag.

Jørund Rytman, SMB Norge

– I kjølvannet av den største krisen i norsk næringsliv siden krigen, er det fryktelig umusikalsk av regjeringen å skyve en regning på nesten 2 milliarder over på hverdagsnæringslivet for å dekke inn symbolpolitikken sin, sier en skuffet Rytman.

Investeringer

Store deler av næringslivet har hatt enorme utfordringer de siste årene. Krisebuffere er brukt opp, og viktige investeringer er utsatt. Rytman mener næringslivet har nå trenger ro til å få bygge seg opp igjen og komme tilbake til en situasjon med lønnsom drift.

Les også: SMB Norge i høring på Stortinget

– Selv om de ikke vil innrømme det, så er regjeringen fullt klar over at det i all hovedsak er småbedriftseiere som betaler formuesskatt i dag. Det siste de trenger akkurat nå er at regjeringen tapper dem for egenkapital, konstaterer Rytman.

Her kan du lese hele forslaget fra den ferske regjeringen

Visste du at medlemmer i SMB Norge får gratis juridisk bistand?

Les mer om dette og alle andre gode medlemstilbud her.