Arbeidsgivere må gjøre to ting for å sikre at lønnskompensasjonen til permitterte og refusjon til arbeidsgiverne blir utbetalt:

  1. Permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold må rapporteres inn i a-meldingen. Uten disse opplysningene kan ikke NAV få til automatisk saksbehandling og betale ut lønnskompensasjon til arbeidstaker eller refusjon til arbeidsgiver for forskuttert lønn. Her kan arbeidsgivere sjekke hva som er meldt inn i A-meldingen.
  2. Informasjon om de permitterte må meldes inn av arbeidsgiver i løsningen som nå er klar på nav.no. Det som må legges inn er informasjon om fødselsnummer og beregnet lønn per dag. Har arbeidsgiver forskuttert lønn må også datoen for den siste dagen med forskuttert lønn legges inn. Det er dette som utløser lønnskompensasjonen til permitterte og refusjonen til arbeidsgivere.

Les også: Krisen i hverdagsnæringslivet er langt fra over

Når arbeidsgiver har utført dette vil NAV utbetale pengene til permitterte i løpet av 2-3 virkedager. Her kan du se hva NAV selv skriver om løsningen og du kan beregne lønn per dag i deres kalkulator.

Her finner du informasjon fra NAV om løsning for lønnskompensasjon og refusjon. 

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge