Lønnskompensasjonsordning kommer i midten av juni

Lønnskompensasjonsordningen som skulle vært på plass i april ventes nå å være klar i juni, det opplyser NAV i en melding.

Den nye løsningen innebærer at den permitterte ikke selv trenger å søke, og at NAV skal få informasjon fra arbeidsgiver om hvem som skal ha lønnskompensasjon og hvor mye de skal ha. Ordningen som skal sikre permitterte lønn den første perioden av permitteringen skulle vært på plass innen mai, men ble forsinket.

Les også: Juni kan bli en beksvart måned for bedriftene

Arbeidsgiveres opplysninger

NAV opplyser at det var mer krevende enn ventet å lage en automatisert løsning som fattet vedtak som bygger på et detaljert regelverk. Dessuten var det lagt til grunn at lønnskompensasjon til permitterte skulle baseres på opplysninger som arbeidsgivere har rapportert til NAV og Skatteetaten via a-ordningen.

Yngvar Åsholt (Foto: NAV)

–  Det viste seg at a-ordningen ikke inneholdt alle de opplysningene vi trenger. Dermed ville mye av saksbehandlingen bli gjort manuelt, og ventetiden på utbetalinger ville bli uakseptabel lang, sier beredskapsleder i NAV, Yngvar Åsholt.

Nå planlegger NAV en løsning som bygger på opplysninger arbeidsgivere sitter med og som de kan gi videre til NAV. Så fort NAV har de opplysningene vi trenger, vil pengene bli utbetalt.

– Vi er veldig glade for at vi i samråd med Arbeids- og sosialdepartementet har kommet fram til en løsning som gjør at vi får et godt datagrunnlag som muliggjør høy grad av automatisering, sier Åsholt.

Les også: Thommessen om revidert: Det er nå jobben begynner

Må være enkelt for arbeidsgivere

Kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg i SMB Norge er opptatt av at den nye ordningen ikke krever unødvendig mye tid og arbeid i en allerede meget krevende situasjon for norsk næringsliv.

Joachim Dagenborg, SMB Norge

– For oss er det viktig at denne løsningen blir så enkel som mulig for arbeidsgiverne. Det siste næringslivet trenger nå er nye og kompliserte rapporteringskrav fra myndighetene, sier Dagenborg.

– NAV bekrefter at målet er å få dette til på en så enkel måte som mulig for arbeidsgiverne, og da håper vi at de leverer på det, legger Dagenborg til.

Les også: Permitterte slipper trekk i forskudd 

Kobles sammen med refusjonsordning til arbeidsgivere

Arbeidsgivere som har forskuttert lønn til permitterte ansatte, kan søke om refusjon fra NAV for dag 3-20 i permitteringsperioden. NAV forteller at søknadsfunksjonen for refusjon vil være på plass samtidig med lønnskompensasjonsordningen.

– De bygger på hverandre. Arbeidsgivere som søker om refusjon kan samtidig legge inn, og eventuelt korrigere, de opplysningene vi trenger for å utbetale lønnskompensasjon, sier Åsholt.

Arbeidsgivere som har meldt fra om permittering, men som ikke har forskuttert lønn til sine ansatte, vil få beskjed fra NAV om at de må sende inn nødvendige opplysninger til NAV.

– Det vil bli noe merarbeid for disse arbeidsgiverne, men hvis vi skulle laget en annen løsning, ville vi i veldig mange tilfeller måttet be arbeidsgivere om å sende oss den informasjonen vi ville manglet, sier Åsholt.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge