Kongressen 2023 gjennomført og nytt Forbundsstyre på plass

SMB Norge holdt sin Kongress på Thon Hotel Arendal 12. – 13. august 2023. Det var tidenes største Kongress med tanke på antall delegater og deltakere. 60 delegater fra våre 6 regionforeninger og Forbundsstyret samlet seg for å stake ut kursen for SMB Norge de kommende to årene. Både handlingsplanen og nytt næringspolitisk program skapte […]

Nye æresmedlemmer i SMB Norge

Kongressen 2023 i Arendal utpekte fire nye æresmedlemmer i SMB Norge. Tidligere er det kun to medlemmer som har fått den høyeste utmerkelsen organisasjonen kan tildele, så det betyr at vi har mange tillitsvalgte som har utmerket seg med sin innsats gjennom mange år. Nye æresmedlemmer i SMB Norge er: Sigfred Steien Har vært med […]

“Sosial bærekraft og lønnsomt, sosialt entreprenørskap”

Vi er helt overbevist om at god samfunnsutvikling og fordeling av goder henger uløselig sammen med at det private næringsliv lykkes. Fylkeskommunens rolle må være å legge til rette for de gode private initiativene, være effektiv i saksbehandlingen og bidra med relevant kompetanse. Det er det nasjonale nivået som først og fremst fastsetter skatter og […]