SMB Norge har blitt medlem i UN Global Compact

Administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman og bærekraftrådgiver i SMB Norge, Hannah Johansson er glad over å bli medlem i UN Global Compact Norge.
Bilde: Administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman og bærekraftrådgiver i SMB Norge, Hannah Johansson er glad over å bli medlem i UN Global Compact Norge.

I juni fikk SMB Norge gladnyheten fra UN Global Compact Norge, de hadde offisielt blitt medlem i verdens største bedriftsdugnad for bærekraft. SMB Norge er stolte over å ha blitt medlem i UN Global Compact, sier administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman.

Etter at SMB Norge tidligere i år søkte om å bli medlem i UN Global Compact Norge fikk de beskjed i juni at de hadde fått innvilget medlemskap i verdens største bedriftsdugnad for bærekraft. Mange små og mellomstore bedrifter sliter med den grønne omstillingen, og det er derfor SMB Norge valgt å melde seg inn i UN Global Compact.

– Vi må sikre at den aller største gruppen norske bedrifter ikke mister det grønne toget, sier Jørund Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

Han er tydelig på at mange små og mellomstore bedrifter ønsker å ta del i den grønne omstillingen. Likevel er det mange som ikke vet hvor man skal starte. Videre sier også Rytman at et medlemskap i UN Global Compact Norge er med på å sørge for at små og mellomstore bedrifter vil klarer å være med på det grønne skiftet i det norske næringslivet.

Les også: SMB Norge inviterer til debattmøte i Kirkenes

Bærekraft er viktig for SMB

Hannah Johansson, bærekraftrådgiver i SMB Norge.

SMB Norge har lenge jobbet for bærekraft og det grønn skiftet i små og mellomstore bedrifter. Blant annet arrangerte SMB Norge en bærekraftskonferanse i april tidligere i år som hadde fokus på hvor små og mellomstore bedrifter kommer i gang med bærekraftsarbeidet.

– Bærekraft er et stadig mer viktig tema for bedrifter, og det er gode grunner til det. Bærekraftige bedrifter tar hensyn til de miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvensene av sin virksomhet, og tar tiltak for å redusere sin negative påvirkning på miljøet og samfunnet, sier Rytman.

Videre sier Rytman at det er viktig at små og mellomstore bedrifter prioriterer bærekraft, og at han håper at når medlemmene i SMB Norge ser at organisasjonen har blitt medlem i UN Global Compact vil bistå dette.

– Nettverk som UN Global Compact er viktige for å dele kunnskap og finne løsninger. Vi håper medlemskapet kan gi oss inspirasjon og kunnskap om hvordan vi bidra til bærekraftig omstilling i SMB-er, sier Hannah Johansson, bærekraftrådgiver i SMB Norge.

Les også: SMB Norge har stiftet lokallag i Trondheim!

UN Global Compact

Kim N. Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact Norge. Foto: Moment Studio

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Over 22.000 medlemmer i 160 land. I dag finnes det lokale UN Global

Compact nettverk i rundt 70 land på alle kontinenter, inkludert Norge hvor de har over 400 medlemmer. UN Global Compact Norge er et av de lokale nettverkene som har aller størst vekst.

– Vi ønsker SMB Norge hjertelig velkommen som medlem. Det er bra at de slutter seg til de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv, og ønsker å øke sitt bærekraftsengasjement- og arbeid innad i bedrifter, sier Kim N. Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact Norge.

FNs Ti Prinsipper for ansvarlig næringsliv

Når et selskap eller organisasjon melder seg inn i UN Global Compact forplikter det seg til å følge UN Global Compacts ti prinsippene og rapportere årlig på dem. UN Global Compacts ti prinsipper gir føringer for hvordan bedrifter og organisasjoner sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø.