SMB Norge uenig med Kaski (SV)

At Kaski mener at formueskatten bare rammer de rikeste sier Jørund Henning Rytman som er administrerende direktør i SMB Norge var et bomskudd.
Bilde: At Kaski mener at formueskatten bare rammer de rikeste sier Jørund Henning Rytman som er administrerende direktør i SMB Norge var et bomskudd.

SVs Kari Elisabeth Kaski oppfordret til bedriftsopprør etter NHO-sjefens formuesskatt-utspill. Opprør får hun, men ikke på den måten hun så for seg.

NHO-sjef Ole Erik Almlid gikk nylig ut mot formuesskatten. Han vil gjør det han kan for at det blir en valgkampsak i 2025. SVs finanspolitiske talsperson manet deretter eierne av små og mellomstore bedrifter til å gjøre opprør mot Almlids ønske. Kaski mener formuesskatten kun rammer bare noen få av de aller rikeste eierne.

– Jeg mener at det bør bli et opprør innen NHO fra alle de andre medlemsbedriftene og næringene. De som er opptatt av andre rammevilkår enn først og fremst hva som er eierbeskatningen i Norge, sa Kaski nylig til E24.

Hun mener at arbeidsgiveravgiften, selskapsskatten, investeringer i infrastruktur og det statlige virkemiddelapparatet er langt viktigere for den jevne bedriftseier enn formuesskatten. Nå viser det seg at SMB Norge, som organiserer eierne av 5500 små og mellomstore bedrifter, alt er i gang med hva de kaller et «næringslivsopprør».

Les også: SMB Norge sender klage til Europarådet

– På linje med NHO

– Det er en underskriftskampanje der den fremste kampsaken i dette opprøret er fjerning av formuesskatten på aksjer og driftsmidler. Altså det samme som Almlid sa, og det motsatte av de Kaski manet til. Det der var et bomskudd fra Kaski, sier Jørund Henning Rytman som er administrerende direktør i SMB Norge.

– Hvis hennes utspill var et frieri til SMB Norge, eller i hvert fall de som er medlemmer hos oss, har ikke SV lest brevene og høringsinnspillene vi har sendt i forbindelse med statsbudsjettet og ellers.

For over 30 år siden var det en del bedrifter som brøt ut av NHO, fordi man mente NHO ikke tok hensyn småbedriftene. De stiftet det som i dag heter SMB Norge. Men i spørsmålet om formuesskatt på aksjer og driftsmidler, såkalt arbeidende kapital, er de to organisasjonene på linje:

Vi er helt tydelig på at formuesskatten må kuttes og på sikt fjernes. Hele økosystemet rundt en bedrift rammes. Ikke bare eieren, men også de norske investorene som potensielt kan tenkes å investere i våre medlemsbedrifter. Disse trekker seg fordi rammebetingelsene både er dårligere enn hva de er for utenlandske investorer og de er uforutsigbare.

Les også: Godt oppmøte på medlemsmøte i Oslo rådhus

Ville ikke låne, krympet butikken

Rytman forteller om et medlem av SMB Norge, som skal ha stått mellom valget om å låne penger i banken for å betale formuesskatten, eller å redusere virksomheten. Vedkommende, som han ikke nevner med navn, gjorde ifølge Rytman det siste. Han solgte ut mye av varelageret og fikk slik ned grunnlaget for formuesskatten. Baksiden var at tre ansatte ble sagt opp, hevder Rytman.

Hittil har oppunder 400 bedriftseiere skrevet under på SMB Norges forsøk på næringslivsopprør.

Saken først omtalt i E24.