Det er på tide med et næringslivsopprør!

Nasjonalt opprop for næringslivet!

Signer oppropet nederst i artikkelen.

Rammebetingelsene for norsk næringsliv har blitt betydelig svekket. SMB Norge mener derfor det er nødvendig med et næringslivsopprør i Norge.

Melder du deg inn som medlem i SMB Norge i dag får du boken “Pitchboken” av Steinar H. Korsmo gratis, til en verdi på 598 kroner. Bruke rabattkode PITCH ved innmelding.

Sammen står vi sterkere, så bli medlem i SMB Norge i dag!

Årsaken til svekkelsen av rammebetingelsene er politiske beslutninger – eller mangelen på sådan – av regjeringen og flertallet på Stortinget. I den senere tid opplever vi at rammebetingelsene for landets bedrifter har blitt svekket i betydelig grad.

Del og spre budskapet:
Facebook
X
LinkedIn

Kravene fra SMB Norge:

  • Forutsigbare rammebetingelser for norske bedrifter.
  • Fjerne ekstraskatten på norsk eierskap.
  • Ekstra arbeidsgiveravgift på lønninger over 750.000 må fjernes.
  • Akseptabelt og forutsigbart prisnivå på kraft for næringslivet.

Mindre forutsigbarhet

Forutsigbarhet er kanskje den viktigste rammebetingelsen for alle som skal investere sine egne eller investorers penger i noe man mener vil medføre positiv avkastning i form av trygge arbeidsplasser, både for seg selv og for andre.

Landets bedrifter opplever også en økt politisk risiko. Det er knyttet stor usikkerhet til hva politikerne vil vedta fra statsbudsjett til statsbudsjett. Det gjør det svært vanskelig å planlegge langsiktig.

Økte skatter, avgifter og kostnader til energi

De andre faktorene som har svekket bedriftene, er det økte skatte- og avgiftsnivået, samt kostnadsnivået på energi. Særlig gjelder dette økning av formueskatten på arbeidende kapital (næringsinvesteringer) som forsterkes ytterligere med økt utbytteskatt. Den gjør det til en ulempe å være norsk eier i Norge, da utenlandske eiere slipper denne. SMB Norge er tydelig på at denne særnorske skatten raskt må reduseres betydelig og deretter fjernes.

Den ekstra arbeidsgiveravgiften på lønninger over kr 750 000 har også hatt store negative konsekvenser. Det er fordi lønnsmidler og sosiale utgifter utgjør en relativt sett større del av omsetningen. Derfor må denne ekstra arbeidsgiveravgiften fjernes snarest mulig, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.

Tilgang til rimelig og stabil elektrisk kraft har vært én av de viktigste konkurransefortrinnene for norske små og mellomstore bedrifter. Den siste tiden har man imidlertid opplevd stor uforutsigbarhet når det gjelder prisnivået. Tidvis har det vært ekstreme priser, og det fremstår som fullstendig usikkert hva prisnivået vil være fremover. Både regjeringen og stortingsflertallet har fremstått som handlingslammet, mens regningen har blitt sendt til næringslivet.

Et næringslivsopprør er nødvendig

Med denne bakgrunn mener SMB Norge at det er nødvendig med et næringslivsopprør i Norge. Det er nødvendig at alle som eier og driver en liten eller mellomstor bedrift, står sammen – skulder ved skulder – og forventer at våre politikere endrer kurs. Det må bli enklere, billigere og mer forutsigbart for norske eiere å drive bedrift i Norge.

Bli med på oppropet