6 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

SMB Norge er den eneste interesseorganisasjonen som kun jobber for små og mellomstore bedrifter, og i mer enn 30 år har vi kjempet for for å ivareta de mindre bedriftenes interesser og levevilkår.

Melder du deg inn som medlem i SMB Norge i dag får du boken “Pitchboken” av Steinar H. Korsmo gratis, til en verdi på 598 kroner. Bruke rabattkode PITCH ved innmelding.

Sammen står vi sterkere, så bli medlem i SMB Norge i dag!

Sammen med våre 5500 medlemmer fordelt på alle bransjer, er vi den sterke stemmen i samfunnsdebatten og saker som opptar landets bedriftsbyggere. Ved å være en tydelig støttespiller hele veien gjennom bedriftenes utviklingsfaser, gjør vi det enklere å forløse ny vekst og ønsket utvikling.

Vi oppfordrer derfor din bedrift til å bli en del av de som utgjør ryggraden i norsk næringsliv!  Her får du 6 gode grunner til hvorfor du bør bli medlem av SMB Norge:

1. Direkte tilgang til politiske myndigheter

Jørund og Karl-Anders sammen med næringsministeren og leder av næringskomiteen på Stortinget.
Styreleder Karl-Anders Grøndland og administrerende direktør Jørund Rytman sammen med næringsministeren og lederen av næringskomiteen på Stortinget.

Helt siden 1992 har SMB Norge jobbet målbevisst for å bedre regelverket og rammevilkårene for mindre bedrifter i Norge. Vi har nær kontakt med politiske myndigheter, og dermed de beste forutsetninger for gjennomslagskraft og påvirkningsmuligheter i storting og regjering. Vårt nettverk er stort, og veien fra medlem til myndigheter er kort.

Les vårt næringspolitiske program her!

2. Eksperthjelpen når du trenger det

Når utfordringene eller skaden oppstår er det fort gjort å bli rådvill, men hos oss står du aldri alene – verken før problemet oppstår eller underveis.

Som medlem får du tilgang til gratis juridisk rådgiving per telefon og e-post og kan prate med en av våre advokater før problemet oppstår, eller få hjelp til å løse juridiske utfordringer vedrørende din bedrift.

Jus er et komplekst område, og det er ikke alltid like lett å vite hva som er juridisk  riktig innen arbeidsrett, kjøpsrett og husleierett. Vi sørger med andre ord for at det juridiske rundt avtaler, ansettelser, oppsigelser og permittering gjøres riktig.

Ta kontakt med SMB advokaten!

3. Forsikring og pensjon

Du sparer deg også mye arbeid ved å benytte SMB Norges forsikring for din virksomhet. Vi kan analysere de avtalene du har i dag, og utrede videre anbefalte løsninger ut i fra firmaets virksomhet.  De aller fleste medlemmene som har forsikring hos oss, påpeker hvor mye tid de sparer på at vårt forsikringskontor hjelper til med administrasjonen uten noen ekstra kostnad.

SMB Norge har utviklet en egen forsikring for medlemsbedriftene. Forsikringen er tilpasset kontor-, service-, handels- og håndverksvirksomheter.  Den omfatter maskiner, inventar, løsøre og varer i tillegg til ansvar og avbruddsforsikring. Forsikringen inkluderer også en rekke tilleggsdekning som andre selskaper priser separat.

Har du kanskje glemt pensjonssparing? Det har ikke vi! Verken du eller ansatte skal tape når pensjonsalderen kommer, så vi hjelper din bedrift i hvordan du kan forvalte pengene på best mulig måte.

Les mer om SMB Norge forsikring!

4. Dra nytte av våre SMB Partnere

SMB Norge har over 50 medlemsfordeler.

SMB Norge sitt fordelsprogram er satt sammen slik at du har tilgang til alt du trenger for å starte og drive bedrift. Våre medlemsfordeler utvikles kontinuerlig slik at du kan bruke tiden på det du kan best. Vi har i dag over 50 medlemsfordeler som alle våre medlemmer kan benytte seg av!

Se våre medlemsfordeler!

5. De beste forutsetninger for å lykkes som leder og bedrift

Vi vet hva som trengs for å starte og drive bedrift, og jobber hardt for at våre medlemmer skal ha de beste forutsetninger for å lykkes. Derfor tilbyr vi ulike kurs sammen med vår partner der du kan lære av de beste innen fagfelt som blant annet organisasjon og ledelse, bedriftsutvikling, og økonomistyring og likviditet.

Vi vet også hvor viktig det er å opprettholde effektivitet i bedriften, så gjennom behovskartlegging og oppfølging underveis gir vi deg konkrete verktøy du trenger for å enklere effektivisere driften.

Vi har stor tro på at du kan effektivisere arbeid, frigjøre tid og spare penger gjennom riktig veiledning og rådgivning!

6. Et faglig sterkt nettverk

Kunnskapsdeling og nettverk er uvurderlig! Det å kunne sparre med likesinnede og dele erfaringer anser vi som et must. Gjennom medlemskapet får du tilgang på unike nettverk og engasjerte bedriftsledere. Vi legger opp til at du kan skape business med andre medlemmer, utføre prosjekter sammen og få tilgang på ubegrenset lagring av dokumenter.

I samarbeid med våre partnere arrangerer vi faglige seminarer og konferanser over hele landet og skaper gode møteplasser med godt innhold.

Sammen står vi sterkere, så bli medlem i SMB Norge i dag!