Thommessen: Ryggraden står i fare for å brekke

Stenger vi små og mellomstore bedrifter, så stenger vi Norge. Det konstaterer SMB Norges administrerende direktør Olaf Thommessen i denne utgaven av Bedriftsbloggen.

PS: Denne kronikken ble først publisert i VG

Norge er nedstengt, og bra er det. Vi står ovenfor en enorm smittefare og en overbelastning av sykehusene og vi må alle holde oss hjemme så mye som mulig. Dette står vi alle bak, og vi viser dugnadsånd selv om vi ikke får dratt på hytta i påsken.

70 prosent

Men det er noen som gjør mer enn andre, nemlig hverdagsnæringslivet. De små og mellomstore bedriftene – SMB-sektoren. Sektoren som sysselsetter 70 prosent av alle i privat sektor. Norge er og har alltid vært en SMB-nasjon og sektoren er ryggraden i norsk næringsliv og i samfunnslivet generelt.

Les også: Dugnaden velter nye bedrifter

Denne ryggraden står i fare for å brekke. Og brekker den så brekker nasjonen med den. Vår undersøkelse viser at rundt 40 prosent av SMB-er i Norge frykter snarlig konkurs. Det vil i så fall være et konkursras av dimensjoner Norge aldri har sett maken til, med flere titalls tusen konkurser, ruinerte familier og husholdninger og enorme samfunnsøkonomiske kostnader.
Store deler av sektoren har over natten fått omsetningen revet bort under føttene sine og mange har fått reelt yrkesforbud. Dette gjelder særlig de mange frisører, klinikker, restauranter mm. som ikke får lov til å ha direkte kontakt med kundene sine lenger. Men det gjelder også kaffebaren på hjørnet, nærvarehandelen, det mekaniske verkstedet, ja alt som holder samfunnshjulene i gang.

Skattetrykket

Olaf Thommessen, leder i SMB Norge

Den klart viktigste grunnen til at man frykter konkurs er skatter og avgifter og de faste kostnadene som løper uavhengig av at kundegrunnlaget er revet bort som følge av smittefare.

Myndighetene har kommet med ulike tiltak for å bøte på skattetrykket, og det har vært en god start men med forbedringspotensial. Likevel mener nesten 50 prosent av SMB-sektoren at tiltakene ikke treffer deres virksomhet.
Tiltakene adresserer ikke den store bøygen, nemlig det myndighetspåførte omsetningstapet. Kundene som forsvant. Aktiviteten som uteble. Alt mens husleia må betales, leasingen må opprettholdes, rentene skal betales. Nå uten inntekter å betale med.
Og som rett og rimelig er bør sektoren kompenseres for dette. For å være den som alltid tar en for laget når det røyner på. Uten å klage, men bare knytter hendene i lomma og står på enda litt hardere. Slik at SMB sektoren ikke forsvinner og gjør Norge fattigere både økonomisk og kulturelt.
Faste kostnader
Nå som vi vet mer, som at faste kostnader er den største konkursfaren og at de allerede varslede tiltakene ikke treffer, er tiden moden for å komme med mer treffsikre tiltak.
Alle bedrifter som har tapt betydelig omsetning som følge av pandemien må få kompensert en betydelig andel av sine faste kostnader. Og alle dem som er omfattet av reelt yrkesforbud må få kompensert 100 prosent av sine faste kostnader.
I tillegg må vi alle vise lojalitet og solidaritet med nærbutikken, med kaffebaren, med det lokale verkstedet. Kjøp gavekort dersom butikken er stengt, eller du ikke vil gå ut, og hold for guds skyld de lokale samfunnshjulene i gang.
Slik viser vi at Norges ryggrad ikke lar seg knekke så lett!