Hverdagsnæringsliv i Coronaens tid

Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge
Bilde: Olaf Thommessen i stortingets vandrehall

Etter noen hektiske uker ble tiltakspakken som SMB Norge var med på å sette sammen klubbet igjennom av et samlet storting tirsdag. På vei inn i en annerledes påskeferie samler Olaf Thommessen trådene i denne utgaven av Bedriftsbloggen.

Les også: Ryggraden står i fare for å brekke!

Vår tids største krise har for alvor vist oss viktigheten av hverdagsnæringslivet. De små og mellomstore bedriftene, eller SMB- sektoren som fagfolk vil kalle den. Ikke så rart når 70 prosent av alle sysselsatte i privat sektor jobber her, og når 2 av 3 nye arbeidsplasser skapes her.

Vi snakker om frisøren, det lokale mekaniske verkstedet, fysioterapeuten, regnskapsføreren, entreprenøren, ja i grunnen alt vi kjenner til som gjør at lokalsamfunnet fungerer både økonomisk og kulturelt. Det er i sannhet ryggraden i norsk næringsliv og dermed i norsk økonomi.

Les også: Dugnaden velter nye bedrifter

Alle mann til pumpene

Når denne ryggraden står i fare for å brekke er det heldigvis «alle mann til pumpene» og både regjering, Storting, finanssektor og partene i arbeidslivet retter et sterkt og velfortjent søkelys mot sektoren.

Alle andre dager føler vi i SMB Norge oss litt alene om å kjempe disse bedriftenes sak. I disse dager opplever vi hvordan Norges viktigste kapital, tillit, der alle bidrar med både godvilje og et ønske om å ta en for laget, fungerer. Dette gjelder så vel regjering som opposisjon, og de andre partene i arbeidslivet.

For kort tid siden ropte vi i SMB Norge et sterkt varsko om en konkursfare som kunne komme til å ramme titusenvis av småbedrifter, og dermed hundretusenvis av arbeidsplasser. Vi ropte at den første tiltakspakken ikke nådde frem og at vi trengte en tiltakspakke som viste at man forstod alvoret i at en bedrifts faste kostnader løper selv om markedet forsvinner over natten.

Vi ropte at det gjelder at så mange bedrifter som mulig står igjen når krisen er over, for den skal jo gå over.

Les også: Fare for konkurs i 4 av 10 småbedrifter

Mindre vanskelig

Og vi ble hørt. Sammen med de andre partene i arbeidslivet og nærings- og finansminister har vi bidratt til den pakken som i dag ble lagt frem av en samlet finanskomité. En ordning som ikke vil bidra til vekst og utvikling, men en pakke som gjør krisen litt mindre vanskelig, også for de aller minste bedriftene. Og ikke minst for alle dem med yrkesforbud.

Våre beregninger viser at kontantstøtten vil treffe langt de fleste bedrifter i Norge, også de de minste. Og det lave innslagpunktet og den lave egenandelen skal gjøre det noe bedre for de fleste å stå gjennom denne stormen og kunne bidra til norsk økonomi når den har lagt seg.

Trimme seilet

Vi er også glade for at det er åpning i pakken for å justere etter hvert som vi ser hvordan den fungerer. Og sammen med regjering, opposisjon og de andre partene i arbeidslivet skal vi holde et godt øye med dette, og trimme seilet underveis etter behov.

Pakken løser ikke krisen, men den skal gjøre den litt lettere å bære. For våre medlemmer, men først og fremst for de mange hundre tusen bedriftene og arbeidsplassene i SMB sektoren. Den skal vise at ryggraden i norsk næringsliv ikke lar seg knekke av et virus, og at vi står sammen når det gjelder.

Kort om bloggeren:

Olaf Thommessen har vært administrerende direktør i SMB Norge siden 2016. Han er utdannet siviløkonom og har bred bakgrunn fra både politikk, næringsliv og organisasjonsliv. Thommessen er tidligere nestleder i Venstre.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge