Her er lønnsnivået i norske oppstartsbedrifter

Har du vekstambisjoner på vegne av bedriften din, så innebærer det ofte at du må hente inn nye og kvalifiserte ansatte. Men hva må du egentlig forvente å betale for den rette personen?

Les også: Har du kontroll på ferieavviklingen i din bedrift?

Den ferske undersøkelsen «Nordic Salary Servey» fra Danske Bank og inkubatoren Arkwright X, har kartlagt lønnsnivået i nesten 700 nordiske oppstartsbedrifter og kan kanskje gi deg svaret.

80 prosent av bedriftene i undersøkelsen er under 4 år gamle, mens resten har vært i drift fra 5 til 10 år. Litt over halvparten av bedriftene faller inn under kategorien IT og teknologi, mens resten er spredd utover andre bransjer.

Dinbedrift.no har hentet ut og satt sammen tallene fra de norske bedriftene i undersøkelsen. Resultatet kan du se under.

Les også: Hvorfor feiler så mange små bedrifter?

Teknologi

Undersøkelsen bekrefter at det er forholdsvis dyrt å ansette folk med høy teknisk kompetanse. Det er imidlertid også her man finner den største lønnsforskjellen mellom helt nyutdannede og de med mange års erfaring. Med 0-4 års erfaring hadde ansatte i tekniske funksjoner en snittlønn på 483.000 kroner. Ved 5–9 års erfaring hadde lønnen økt til 609.000 mens ansatte med over 10 års erfaring hadde en lønn på i overkant av 850.000 kroner.

Administrasjon

For ansatte med administrativt ansvar lå startlønnen noe høyere, mens de med lengst erfaring lå vesentlig lavere enn ansatte med høy teknisk kompetanse. Ledere med 0-4 års arbeidserfaring hadde en snittlønn på 611.000 kroner. Ved 5-9 års erfaring hadde snittlønnen steget til 750.000 kroner. Der så den også ut til å stabilisere seg.

Salg

Et godt salgsteam kan ofte være selve nøkkelen til suksess for mange små bedrifter. Det gjenspeiles imidlertid ikke alltid når det kommer til lønn. For selgere med 0-4 års erfaring lå snittlønnen på 493.000 kroner, mens selgere med over 10 års erfaring i snitt hadde en lønn på 595.000 kroner.

Drift

De som sørger for at den daglige driften går godt er også en svært viktig brikke i bedriften. Ansatte i denne kategorien med 0-4 års arbeidserfaring hadde en snittlønn på 508.000 kroner. Med 5-9 års erfaring hadde lønnen steget til 549.000, mens ansatte med 10-15 års erfaring i snitt tjente 591.000 kroner i året.

Les også: Norske bedrifter er europamestere i inkassokrav

Andre funn i undersøkelsen:

  • Ansatte som eier aksjer i selskapet jobber i snitt 8 timer mer per uke enn de som ikke eier aksjer.
  • Ansatte i norske oppstartsbedrifter jobber flest timer per uke i Norden med i snitt 49 timer per uke. Lavest er snittet i Finland med 42 timer per uke.
  • Menn har høyere snittlønn enn kvinner i oppstartsbedrifter. Dette gjelder selv om man tar høyde for erfaring, funksjon i bedriften, ansenitet og størrelse på selskapet.
  • Det er ansatte i ledelsesfunksjoner og tekniske funksjoner som har den høyeste grunnlønnen.

Bli medlem i SMB Norge