Hvorfor feiler så mange små bedrifter?

Hadde det vært enkelt å starte eller drive egen bedrift, så hadde alle gjort det. Men hva er det egentlig som gjør at små bedrifter må kaste inn håndkledet?

Det finnes selvfølgelig like mange forklaringer som det finnes bedrifter som mislykkes, men det er en del felles utfordringer nyoppstartede bedrifter møter på. Det viktigste spørsmålet er hva du som leder av en oppstartsbedrift kan gjøre for å gi deg selv best mulig sjanse for å overleve?

Les også: Dette må du vite før du oppretter holdingselskap!

Tallenes tale

Utsagn som «de fleste gründere mislykkes» har oppstått av en grunn, men tallene er nok ikke fullt så mørke som det mange tror. Tall fra SSB viser at rundt 30 prosent av de nyetablerte bedriftene fremdeles er aktive etter fem år. Antall ansatte i de samme bedriftene hadde imidlertid økt hele fire ganger i samme periode. Da snakker vi verdiskapning!

Når det gjelder bedriftene som forsvant så er det også viktig å huske på at mange bedrifter også blir kjøpt opp eller fusjonerer med andre. Disse blir også en del av statistikken. Med andre ord – oddsene er ikke så dårlig som man kanskje får inntrykk av. Ikke minst hvis forarbeidet du har gjort er godt nok og du er åpen for å gjøre nødvendige endringer underveis.

Dårlig planlegging

En vanlig grunn til at nyetablerte selskaper mislykkes er at forberedelsene rett og slett ikke har vært gode nok. Kanskje har du startet butikk i et lokale som ikke er egnet eller har helt feil plassering?

Kanskje har du glemt å spørre erfarne folk i bransjen om råd? Kanskje du ikke var klar til å håndtere pågangen slik at kundene ikke ble fulgt opp godt nok? Eller kanskje du rett og slett ansatte feil person i den kritiske startfasen?

En oppskrift for suksess er å få på plass en plan som tar opp alle disse tingene. Men like viktig kan det være å planlegge for hvordan bedriften vil passe inn i et aktivt privatliv eller familieliv.

De første årene i en oppstartsbedrift krever enormt mye, både av tid og energi. I tillegg vil mange oppleve en ganske stram økonomi. Er alle rundt deg innforstått med dette? Man kan unngå mange energitappende problemer ved å avklare disse tingene på forhånd.

Research

Det vanligste er at man som gründer starter en bedrift innen et fagfelt man kjenner svært godt. Mest sannsynlig har man allerede jobbet i bransjen. Likevel er det enormt viktig med en detaljert markedsundersøkelse og en grundig gjennomgang og evaluering av eventuelle konkurrenter. Mange vil tenke at de allerede kjenner markedet ut og inn, men har man ikke drevet selv tidligere så vil det garantert dukke opp overraskelser.

Dersom gode planer følges opp av god research i kombinasjon med god intuisjon og ståpåvilje, så har man et godt utgangspunkt. Dersom du vet (og dessuten kan bevise) at det er god etterspørsel for tjenesten eller produktet du tilbyr, og at denne etterspørselen vedvarer over tid, så ligger mye til rette for suksess.
Det å ha en gjennomarbeidet og god forretningsplan er selve grunnlaget for virksomheten din.

Gjør du det riktig så vil den flette sammen visjonen du hadde da du besluttet å starte egen bedrift med en klar strategi for å oppnå målet. Denne forretningsplanen er også helt nødvendig for å hente inn ekstern finansiering.

Men hvor skal du starte og hva bør den inneholde?

Som de fleste store prosjekter vil det å utvikle en forretningsplan være mer håndterlig hvis du deler den opp og gjør ting steg for steg. Forretningsplaner varierer i størrelse og kompleksitet, og vi vil i et kommende innlegg her på hjemmesiden gå nærmere inn på detaljene.

Likviditet

En av de viktigste delene av forretningsplanen vil nødvendigvis dreie seg om finansiering og virksomhetens økonomi. Kostnader, forventet inntekt, balanse og kontantstrøm er noen av elementene som må med.
Er du i tvil så bør du alltid overestimere kostnader.

Det er mange som har urealistiske forventninger når det kommer til kostnader knyttet til det å starte og drifte en virksomhet. I tillegg bør du forvente å få deg noen uforutsette og potensielt svært kostbare kilevinker på veien.

Det er ganske vanlig at oppstartbedrifter strever med å få på plass en tilfredsstillende finansiering og dette er også en vanlig grunn til at bedrifter går under. Dette understreker bare viktigheten god research, realistiske forventninger og grundig planlegging.

Les også: Norske bedrifter er europamestere i inkassokrav!

Bli medlem i SMB Norge

Lånetabber

Hvis du mangler penger til å starte opp bedriften så er du ikke alene. De aller fleste vil ha behov for å låne penger på et eller annet tidspunkt. Mange vil oppleve at det er vanskelig å låne penger dersom man ikke er villig til å ta en vesentlig del av den økonomiske risikoen selv. Derfor kan det bli en kostbar affære for både deg og din bedrift om du tar ukloke valg.

En vanlig feil er å låne penger for å dekke daglig drift som ikke nødvendigvis bidrar til å øke inntektene. Det er også mange som misforstår lånestrukturen, tar feil type lån og gjør seg avhengig av kortsiktige kredittfasiliteter med svært ugunstige renter.

En annen vanlig feil er å anta at mer penger automatisk vil fikse problemer. Ofte vil den beste måten å komme seg over økonomiske barrièrer være å kutte kostnader istedenfor å låne mer.

Finansielle og lånerelaterte utfordringer er ofte komplekse og svært varierte. I planleggingsperioden og den turbulente oppstartfasens er det imidlertid smart å budsjettere for at du vil trenge mer midler enn det du i utgangspunktet mener er realistisk.

Glem heller ikke at det finnes enkelte offentlige tilskuddsordninger man kan søke på.

Fokus på kontantstrøm

En amerikansk studie viste at 82 prosent av konkurser blant små bedrifter skyldes dårlig håndtering av kontantstrøm eller dårlig forståelse av hvordan kontantstrømmen påvirker virksomheten. Kontantstrømmen er helt essensiell for det er på mange måter bedriftens livline. Uten den kan du ikke fylle opp varelageret, betale ansatte eller sikre deg finansiering for videre vekst.

Hvis regningene er større enn beløpet du har på bok så har du et åpenbart problem med kontantstrømmen. Likevel er dette en utfordring som bedriftseiere vil kjenne seg igjen i. Både fordi ferske gründere ofte mangler kunnskap om økonomi og fordi mange små bedrifter opererer i bransjer som er sesongavhengige eller av andre grunner opplever store svingninger fra uke til uke eller måned til måned.

Les også: 1 av 3 SMB-eiere jobber over 50 timer i uken

Det som gjør situasjonen enda vanskeligere er at behovet for penger er aller mest prekært i de periodene hvor bedriften vokser som mest. Selv med vedvarende godt salg, så får man utfordringer dersom kunder ikke betaler sine regninger fort nok.

Dette gjelder spesielt bedrifter som opererer i B2B-markedet. Mange vil oppleve at økonomien strekkes faretruende tynn på det verst tenkelige tidspunktet.

En god håndtering av kontantstrømmen vil beskytte deg i vanskelige eller lite forutsigbare tider og vil også gi deg større fleksibilitet gjennom perioder med vekst. Du vil også ha bedre kontroll over hva som til enhver tid kommer inn og hva som forsvinner ut.

Hjelp

Eiere av små bedrifter er ofte eksperter når det kommer til varen eller tjenesten de tilbyr. De aller færreste er imidlertid like flinke på regnskap, skatt- og avgiftsproblematikk, arbeidsmiljøloven eller andre komplekse og tekniske problemstillinger som dukker opp i forbindelse med den daglige driften.

Prøver man å gjøre absolutt alt på egen hånd uten å forstå når det er behov for å søke hjelp, kan det fort være en skjebnesvanger feil. Det er utrolig viktig å innrømme for seg selv at man trenger hjelp, enten det dreier seg om å ansette en ny person med den rette kunnskapen, søke profesjonell hjelp fra en advokat, regnskapsfører eller bare det å oppsøke en som har vært igjennom det samme selv.

Visste du at medlemmer av Bedriftsforbundet får gratis juridisk bistand?

Selv om regningen kan oppleves som litt sur og unødvendig, vil mange oppleve at tiden man har spart, kunnskapen man har fått og feilen man unngikk er verd investeringen. Du kan konsentrere deg om det aller viktigste, nemlig å sørge for at bedriften vokser.

Nyttig

Mange vil også oppleve at et medlemskap i en interesseorganisasjon som Bedriftsforbundet kan være svært nyttig å ha, både i en oppstartfase og senere. Som medlem i Bedriftsforbundet har man tilgang på svært gunstige forsikringer samt gratis juridisk bistand. I tillegg er det en god arena for å møte andre bedriftseiere i samme situasjon og samme bransje.

Klikk her om du vil lese mer om fordelene ved å melde seg inn i Bedriftsforbundet!

Kilder for denne saken er SSB, Entrepreneur.com og National Federation of Independent Business

Bli medlem i SMB Norge