Fagnettstedet for SMB-sektoren

Sommerferie strand

Har du kontroll på ferieavviklingen i din bedrift?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vinteren er på hell og våren har meldt sin ankomst. Det samme gjør behovet for å starte arbeidet med å legge en feriekabal for sommeren 2022 som fungerer for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Det er ikke alltid like lett, og hver vår får våre advokater en rekke henvendelser fra medlemmer med spørsmål om bedriftens ferieavvikling.

Les også: Hvorfor feiler så mange små bedrifter?

Etter to sommerferier preget av begrensninger som følge av en global pandemi, er det mange som allerede har store planer for sommerferien 2022. Endelig er det mulig å dra hvor man vil, og gjøre det man vil.

For arbeidsgiver kan ferien imidlertid by på noen utfordringer. Uansett hvor mye man som sjef unner sine ansatte alt godt, så er det ofte en vanskelig prosess å sørge for at alle blir fornøyd samtidig som nødvendige oppgaver og funksjoner i bedriften opprettholdes.

 

HER KAN DU LASTE NED EN GRATIS MAL FOR FERIELISTER SOMMEREN 2022

MAL-FERIELISTE-2022

25 dager

For å unngå konflikter kan det være greit å kjenne til gjeldende lovverk når det kommer til arbeidstakernes rettigheter knyttet til ferie. Her er noen eksempler på ting du som arbeidsgiver bør vite.

I utgangspunktet har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Alle hverdager, inkludert lørdager telles som virkedager, mens søndager og helligdager ikke skal telles. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke, noe som betyr at alle har krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår.

Tidspunkt

Som arbeidsgiver bør du drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller arbeidstakers tillitsvalgte i god tid før ferien skal avvikles. Blir dere ikke enige så er det arbeidsgiver som har siste ord i saken.

Arbeidstaker kan likevel kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden som varer fra 1. juni til 30. september. Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder på forhånd.

Les også: Norske bedrifter er europamestere i inkassokrav

Sykdom

For å ha rett til ny ferie på grunn av sykdom er det en forutsetning at arbeidstaker har vært helt, altså 100 prosent arbeidsufør og sykemeldt. Da kan arbeidstaker kreve alle feriedagene utsatt allerede fra og med første virkedag, inkludert lørdag.

Retten til å utsette feriedagene gjelder lovbestemt, som er henholdsvis 25 virkedager hvert ferieår, og seks ekstra virkedager ferie for arbeidstakerne over 60 år.

Et slikt krav må imidlertid dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes så raskt som mulig, «uten ugrunnet opphold», etter at arbeidet gjenopptas. Dersom man blir helt arbeidsufør før ferien, kan har arbeidstaker krav på å få utsatt ferien til senere i året. Krav om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien.

Vil du vite mer om krav og rettigheter rundt ferieavvikling kan du sjekke ut Arbeidstilsynets retningslinjer her.

PS: Visste du at medlemmer i SMB Norge får gratis juridisk bistand? Les mer om alle våre gode medlemsfordeler HER!

 

Kilder til saken: Arbeidstilsynet, NAV