OPPSUMMERT: Endringer i betalingsfrister

En rekke av myndighetenes betalingsfrister har blitt utsatt som følge av Corona-utbruddet. Her er en oppsummering.

Les også: KALKULATOR: Hvor mye kontantstøtte får din bedrift?

Denne siden vil bli oppdatert fortløpende. Siste oppdatering er 17 april. Du kan også følge oppdateringer direkte hos Skatteetaten.

Utsatte betalingsfrister så langt:

Skattemelding for næringsdrivende: Leveringsfristen for skattemeldingen 2019 utsettes fra 31. mai til 31. august. Det er ikke mulig å søke om ytterlig utsettelse.

Merverdiavgift: innbetaling for første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020.

Forskuddsskatt for selskaper: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020.

Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere: innbetaling for første termin er utsatt fra 16. mars til 4. mai, og andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. juli.

Arbeidsgiveravgift: innebetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 17. august 2020.

Finansskatt: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 17. august 2020.

SæravgifterUtsatt rapporterings- og betalingsfrist for noen særavgifter

Tvangsmulkt: Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt ved for sent levert mva-melding. Dette gjelder følgende mva-meldinger:

  • Mva-meldinger med forfall fra mars og til og med 10. juni. Det betyr at det ikke ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av 1. termin (frist 14. april) og 2. termin (frist 10. juni).
  • Mva-meldinger som leveres med årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april).

Skatteetaten opplyser at det ikke er nødvendig å søke om utsatt frist.

PS: Denne listen oppdateres jevnlig, men det kan ha skjedd endringer i frister som enda ikke har kommet med her. 

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge