Fagnettstedet for SMB-sektoren

Mekanisk verksted

Halvparten av bedriftene mener de ikke har fått hjelp av krisepakken

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nær halvparten av norske bedrifter mener at de økonomiske krisetiltakene som har blitt vedtatt til nå, ikke har bidratt positivt for deres bedrift. Det viser en fersk undersøkelse som er gjennomført blant SMB Norges medlemsbedrifter denne uken.

For andre uke på rad har SMB Norge bedt sine medlemsbedrifter om å vurdere effekten av corona-utbruddet på sin bedrift. Svarene viser fortsatt en betydelig konkursfare blant hele 4 av 10 bedrifter. Undersøkelsen han lastes ned i sin helhet nederst i saken.

Les også: Fare for konkurs i 4 av 10 småbedrifter

Urovekkende

Olaf Thommessen, SMB Norge

Samtidig forteller halvparten av bedriftene (47%) at de omfattende tiltakene som regjering og Stortinget har vedtatt, ikke har bidratt positivt for deres bedrift.

– Dette er svært urovekkende tall som viser at det fortsatt er stor bekymring i selve ryggraden av norsk næringsliv. For at den ikke skal brekke må ytterligere tiltak på plass så fort som mulig, sier Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge.

– Skatte- og avgiftslettelser må fortsette. I tillegg må bedriftenes faste kostnader kompenseres når markedet bortfaller over natten som følge av pandemien, understreker Thommessen.

Les også: Vi risikerer å miste en generasjon av gründerbedrifter

Nye tiltak

SMB Norge har nå en daglig dialog med beslutningstakerne, og Thommessen føler seg trygg på at det allerede denne uken vil bli lagt frem nye tiltak som kan bidra til økt optimisme blant de små og mellomstore bedriftene.

– Lyset i mørket er at vi nå opplever at absolutt alle tar denne situasjonen på største alvor, og at viljen til å få på plass gode løsninger er stor.

– SMB Norge har alltid kjempet for hverdagsnæringslivet, men den kampen har aldri vært viktigere enn akkurat nå. Vi har rett og slett ikke råd til å miste den viktigste driveren i norsk økonomi, konstaterer SMB Norge-sjefen.

Les også: Skatteetaten fjerner tvangsmulkt

 

HOVEDFUNN FRA UNDERSØKELSEN

 • Svarene fra SMB Norges medlemmer viser fortsatt en betydelig konkursfare hos nærmere 4 av 10 bedrifter.
 • Det er urovekkende at nærmere halvparten (47 %) ikke føler at tiltakene har bidratt positivt for deres bedrift.
 • 1 av 5 bedriftsledere er fornøyd med Regjeringens innsats med tiltakspakker. Derimot er 1 av 3 ikke fornøyd med Regjerings tiltak så langt.
 • Mer enn halvparten av bedriftene (51%) svarer at bedriftens økonomiske situasjon blir verre om 1 måned. Det er en nedgang fra 63 prosent sist uke.
 • Noen flere bedrifter enn sist, nær 30 prosent, signaliserer at de har vanskeligheter med å betale enten avgifter, lønn eller kostnader for lokaler.
 • Rundt 4 av 10 bedrifter (38%) ser en fare for konkurs hvis det ikke bedrer seg før sommeren. Det er en nedgang fra forrige undersøkelse sist uke, da det var hele 42 prosent. I tillegg er det 25 prosent som er usikre i dag.
 • Det er 18 prosent, eller nær 1 av 5 av bedriftene, som anslår sannsynligheten for en konkurs til over 50 prosent. Det er noe ned fra 23 prosent forrige uke.
 • I tillegg er det 30 prosent som svarer 20 til 50 prosent sjanse for konkurs, mot 31 prosent forrige uke.
 • Hele 2 av 3 bedrifter ønsker at myndighetene utsetter konkursbegjæringer og finner løsninger med utsettelse i dagens krevende situasjon.

Usikkert anslag på konkurser i SMB bedriftene:

 • Dersom 38 prosent med konkursfare og sannsynlighet over 50% omregnes til bedrifter blir dette:
 • 172.000 bedrifter har 1 til 20 ansatte (kilde SSB), og 38% sagt mulig konkurs i 2020, vil dette utgjøre i teoretisk forstand ca. 65.000 bedrifter.
 • Hvis 18 prosent av disse med over 50% sannsynlighet får rett i de dystre spådommer, er det ca 12.000 konkurser, og svært mange tapte jobber.
 • I 2018 og 2019 var det ca 5.000 konkurser hvert år.
 • Under Finanskrisen i 2009 økte antall konkurser med 38%, til 5.013 for året 2009.

 KORT OM UNDERSØKELSEN

 • Svarene er fra hele landet, og 3 av 4 bedrifter har bidratt med verdiskaping og finansiert velferd i over 10 år.
 • Bedriftene som har besvart undersøkelsen har om lag 5.300 ansatte, og med 843 svar bør de være representative for små og mellomstore bedrifter i hele landet. NB! Det kan være en tendens til at bedrifter som er hardest berørt svarer, er mer kritiske.
 • Ca. 80 prosent av bedriftene har under 10 ansatte, 12 prosent har 10-20 ansatte, og 8 prosent har over 20 ansatte.
 • Dette er uke nr 2 med undersøkelsen hvor de fleste spørsmålene er gjentatt fra forrige uke for å se på utviklingen.
 • Spørsmål nr 7 og 8 om hvordan tiltakspakkene oppleves hos bedriftene og hvor fornøyd de er per i dag er nye fra sist.

Hele undersøkelsen kan lastes ned her:

UNDERSØKELSE NUMMER 2 – mars 2020

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge