FINANSMINISTEREN BLOGGER: – Det skal være enkelt å følge reglene

Foto: Finansdepartementet
Bilde: Foto: Finansdepartementet

Et sterkt og konkurransedyktig næringsliv er avgjørende for et bærekraftig velferdssamfunn i fremtiden. Derfor er gode rammevilkår og et skattesystem som fremmer bedriftsetableringer og arbeidsplasser helt sentralt.

Les også: Sykelønnsordningen er luksuriøs og urettferdig

Større frihet

Finansminister Siv Jensen
Foto: Finansdepartementet

Vi bygger veier, kaier og jernbane for at varer, tjenester og folk skal komme raskere frem. Og vi fornyer, forenkler og forbedrer offentlig sektor slik at folk og næringsliv skal få en enklere hverdag. Regjeringens hovedformål i skattepolitikken er å finansiere fellesgoder så effektivt som mulig. Derfor reduserer vi skatte- og avgiftsnivået. Det øker verdiskapningen og gir større frihet til den enkelte.

I statsbudsjettet for inneværende år la regjeringen frem nye skatteregler for frynsegoder. De gir tydelige og mer rettferdige regler, samtidig som de fortsatt gir mulighet til å gi ansatte romslige skattefrie rabatter på varer og tjenester som bedriften omsetter. De gamle reglene var uklare og praksis hadde sklidd ut. Da ble det vanskelig å gjøre rett. Slik skal det ikke være.

Les også: Næringsministeren blogger: -Skal gjøre det lettere for bedriftene

Endringer

Jeg kjemper for lavere skatter og avgifter og er opptatt av å lytte til folk og bedrifter. Etter å ha fått mange innspill gjør vi endringer i reglene for skatt på personalrabatt og gaver. Vi gjør endringer slik at flere kan få skattefrie gaver og rabatter fra jobben. Dette betyr at ansatte i klesbutikker og bussjåfører kan beholde mye av rabattene sine, og kinoansatte kan fortsatt få gratis kinobilletter.

“Vi vil at det skal være enkelt for bedrifter å følge reglene. Derfor skal skattemyndighetene utarbeide en veileder sammen med næringslivet.”

Finansminister Siv Jensen

For en som jobber i butikk eller bedrift og mottar personalrabatt fra arbeidsgiver, fjerner vi vilkåret om maksimalt 50 prosent rabattsats. Det betyr at ansatte kan få 25 prosent skattefri rabatt på varer med en omsetningsverdi på 32 000 kroner.

Alternativt 50 prosent skattefri rabatt på varer med omsetningsverdi på 16 000 kroner eller 100 prosent skattefri rabatt på varer med omsetningsverdi på 8 000 kroner i den butikken eller bedriften hvor de jobber. I tillegg kan det gis gaver til en verdi av 2000 kroner under gaveregelen.

Les også: Robotene kommer!

SMB-rabatten

Vi vil at det skal være enkelt for bedrifter å følge reglene. Derfor skal skattemyndighetene utarbeide en veileder sammen med næringslivet.

Jeg vet at mange av dere venter utålmodig på den såkalte SMB-rabatten. Og det forstår jeg godt. Formålet med SMB-rabatten er å legge til rette for at bankene kan øke sine utlån til små og mellomstore bedrifter. Det ligger an til at EUs kapitalkravsregelverk for banker vil bli tatt inn i EØS-avtalen om kort tid, og det betyr at vi vil innføre SMB-rabatten. Det vil gi lavere kapitalkrav for bankenes utlån til små og mellomstore bedrifter.

Regjeringen jobber for at det skal være enkelt og lønnsomt å drive bedrift i Norge. Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk næringsliv og er med på å trygge et bærekraftig velferdssamfunn. Det skal vi aldri glemme.

Kort om bloggeren:

Dette innlegget er skrevet av Siv Jensen, finansminister og partileder i FrP. Hun er utdannet som diplomøkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun startet i arbeidslivet som salgskonsulent i Radio1 i 1992.