Næringsministeren blogger: – Skal gjøre det lettere for bedriftene

Dette blogginnlegget er skrevet av Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen for dinbedrift.no

Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk næringsliv, de står for en stor del av verdiskapingen her i landet. Den jobben de gjør hver dag, er med på å sikre arbeidsplasser og et bærekraftig velferdssamfunn.

Samtidig er det også disse som, relativt sett, bærer de største belastningene med å oppfylle alt regelverk. Vi skal forenkle hverdagen til bedriftene og gjøre det lettere for dem å gjøre jobben sin.

Les også: Rikets stillstand

Forenkling

Jeg ønsker at forenklingene som gjennomføres, skal merkes. Det hender jeg hører at næringsorganisasjonene ikke merker noe til forenklingene. Ser vi på noen av forenklingene som er gjennomført de siste årene, kan man spørre om man vil tilbake til slik det var tidligere:

  • Vil man at oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon skal øke fra 5 år til 10 år, slik det var tidligere?
  • Vil man at alle aksjeselskaper uansett størrelse skal måtte skrive årsberetning, slik det var tidligere?
  • Vil man at sykemeldinger igjen skal skrives på papir og ikke være digitale, slik det er nå?
  • Vil man at vi skal gå tilbake til papirbaserte skattekort og ikke elektroniske, som vi har i dag?
  • Vil man at vi skal gå tilbake ordningen med 5 skjema til tre ulike etater, i stedet for ett månedlig elektronisk skjema for rapportering av lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift slik som idag?

Les også: Robotene kommer!

Jeg gjetter at svaret er nei på alle spørsmålene. Det betyr at forenklingen merkes. Vi skal likevel fortsette arbeidet med forenkling for næringslivet, og fortsette å vektlegge tiltak som kommer småbedriftene til gode.

I søkelyset

Et viktig trekk ved forenklingsarbeidet fremover vil være å ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger. Dette vil gi sømløse og effektive prosesser. Næringslivet fremhever problemområder som rapportering til SSB og NAV, arbeidsmiljøloven, tilsyn, HMS-regelverket og skatte- og avgiftsreglene. Dette har medført at vi nå retter søkelyset mot blant annet disse områdene.

Torbjørn Røe Isaksen, Næringsminister