SMB Norge støtter friskolene

Regjeringen har forslått endring i friskole finansieringen som kan føre til at mange friskoler må legge ned. SMB Norge støtter derfor oppropet og markeringen til friskolene.

Regjeringen under Tonje Brenna har foreslått endringer i friskole finansiering som nå er på planen fra Regjeringen og på vei inn i statsbudsjettet. Resultatet blir at finansieringen til friskoler kuttes med ca. 30% i 2028, noe som betyr at flere friskoler må legge ned tilbudet eller drastisk redusere det.

Regjeringen kaller det å ”rydde opp” i privatskoletilskudd, men i praksis er det en kutt på 30% for de fleste friskoler med grunnskole fra 1-10 trinn. Grunnskoler som er kombinert har normalt mer kostnader knyttet til drift enn grunnskoler med bare barnetrinnet. De sammenligner også offentlig skole uten å ta hensyn til husleie kostnader friskolene har.

Les også: SMB Norge sier nei til en ny lovregel

Skriv under oppropet til friskolene

Det er allerede en nasjonal kampanje i gang for å påvirke dette. Den drives av organisasjonene til friskolene, men det er klart at det er svært viktig med din stemme her også! SMB Norge oppfordrer alle våre medlemmer til å skrive under på oppropet til friskolene.

Les også: Bli med på Gründerseminar

Delta på markeringen for friskolene

I tillegg til oppropet arrangerer også friskolene en markering utenfor Stortinget den 8. november. Les mer om markeringen her. Vi håper at så mange som mulig av våre medlemmer skriver under oppropet og deltar på markeringen til friskolene.