Deltok på innspillsmøte til en ny næringspolitikk

Tirsdag 7. november 2023 inviterte partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti til et innspillmøte på The Factory i Oslo. De ønsket innspill til en ny næringspolitikk – som de skal arbeide med i inneværende stortingsperiode – og som kan bli en realitet etter stortingsvalget i 2025. SMB Norge deltok på høringen. Styreleder i SMB […]