SMB Norge sier nei til en ny lovregel

Jørund i Dagsnytt 18 mot Venstres lovforslag.
Bilde: Jørund i Dagsnytt 18 mot Venstres lovforslag.

Gjennom flere år har det vært diskutert i EU om man skal lovfeste at arbeidsgivere ikke skal kunne kontakte ansatte utenom arbeidstiden. I EU kaller de dette Right to disconnect – R2D. Nå ønsker Venstre å fremme et forslag på Stortinget om at en slik lovregel må inn i norsk lovgivning. SMB Norge vil advare mot flere lover og regler for næringslivet.

SMB Norge sier nei til en ny lovregel om at arbeidsgiver ikke kan kontakte ansatte utenom arbeidstiden.

– I Norge har vi i dag et lovverk som bidrar til et arbeidsliv med trygge rammer. Flere lovregler som begrenser smidighet og den enkeltes avtalefrihet vil bare bli nok en byrde for små og mellomstore bedrifter i en krevende hverdag, uttaler administrerende direktør Jørund H. Rytman i SMB Norge.

Les også: Bli med på Gründerseminar

Direkte konkurranse med bedrifter i Europa

Jørund i debatt mot Guri Melby (V) på Dagsnytt 18 om ny lovregel om at arbeidsgiver ikke kan kontakte ansatte utenom arbeidstiden.

Selv om det er enda ikke foreslått en konkret lovendring i EU, slik Venstre nå tar til orde for i Norge, mener SMB Norge at det er ingen grunn at Norge bør være det landet som innfører flere regler for eget næringsliv. Rytman peker blant annet på at mange norske bedrifter er i direkte konkurranse med bedrifter i Europa, og SMB Norge mener derfor at det vil være uheldig med mer restriktive regler her hjemme enn hos våre konkurrenter.

– Det som er viktig er at det er en avtalefrihet mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker, innenfor rammene av Arbeidsmiljøloven. Vi bør overlate til partene (arbeidsgiver og arbeidstaker) å gjøre avtale seg imellom om hva som passer den enkelte og arbeidssituasjonen. Alle skal ha en skriftlig arbeidsavtale. Om en arbeidstaker skal være tilgjengelig etter arbeidstid bør avklares i denne arbeidsavtalen, sier Rytman.

Les også: Sikkerhetskonferansen: Setter digitale trusler på agendaen

Vil ramme spesielt små og mellomstore bedrifter

Videre mener SMB Norge at det allerede er mange lover og regler som en arbeidsgiver skal forholde seg til, og derfor trenger ikke norske bedriftseiere flere lovregler, men heller færre. Rytman viser også til at en slik lovregel vil ramme spesielt små og mellomstore bedrifter hardest.

– I en liten bedrift, med f.eks. 4 ansatte, så kan man i hverdagen være avhengig av god kommunikasjon mellom de få ansatte og arbeidsgiver for å få bedriften og hverdagen til å gå rundt, og få løst arbeidsoppgavene. Derfor vil vi at dette må være noe den enkelte arbeidsplass og bedrift finner gode løsninger på, sier Rytman.

– Det er i de ansattes interesser at en bedrift klarer seg, og det finnes ansatte som ønsker å være tilgjengelig. En lovregel mot denne tilgjengeligheten vil ramme de som ønsker å bidra utenom en «vanlig» avklart arbeidstid, avslutter Rytman, som håper at Stortinget ikke vil støtte Venstres forslag om en ny lovregel.