Antallet alvorlige hendelser tredoblet

Statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp)
Bilde: Statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp)

Norge har opplevd et taktskifte innenfor digital risiko og antall alvorlige hendelser har tredoblet seg det siste året, konstaterte statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) under sitt innlegg på SMB Norges cybersecurityseminar i Oslo torsdag.

Les også: SMB Norge i høring på Stortinget

Statssekretæren peker på at endrede digitale arbeidsvaner som følge av pandemi og hjemmekontor har gjort samfunnet langt mer sårbare for digital kriminalitet.

– Ting har gått ekstremt fort det siste halvannet året. Vi har tatt store digitale steg, både privatpersoner, bedrifter og offentlige instanser, sier Aasen.

Tredobling

Med den teknologiske utviklingen følger også flere digitale trusler og statssekretæren mener det aldri har vært viktigere at bedriftene prioriterer å fokusere på datasikkerhet.

– Vi erfarer et taktskifte innenfor digital risiko og offentlige og private virksomheter taper stadig større verdier i digitale angrep. Antall alvorlige hendelser registrert er tredoblet fra 2019 til 2020. Det viser noe av omfanget og trendene, forklarer Aasen.

Han mener risikoen er stor for at hendelser ikke blir oppdaget tidlig nok og at målrettet aktivitet fra kriminelle aktører rettet mot kritiske samfunnsfunksjoner, i ytterste konsekvens destabilisere samfunnet og undergrave demokratiet.

– Det viser de alvorlige dimensjonene og bakteppet dette temaet har, understreker han.

Les også: SMB Norges styreleder er kritisk til statlig dobbeltmoral

Informasjon på avveie

Aasen oppfordrer derfor alle virksomheter til å fokusere enda mer på å beskytte sensitiv informasjon.

– Alle virksomheter, enten de er store eller små er utsatt for digitle angrep. Det kan bli en kostbar erfaring for de som blir rammet i tillegg til at personsensitiv informasjon kommer på avveie.

– Hvis vi ser for oss en liten gründervirksomheter som har en god ide og som putter alle ressursene inn i denne ideen, så kan det få fatale konsekvenser hvis noen stjeler denne sensitive informasjonen, avslutter statssekretæren.

https://dinbedrift.no/hvilke-sikkerhetstrusler-treffer-smb-bedrifter-i-2021/