SMB Norges cybersecurity-seminar

Pandemi og økt bruk av hjemmekontor har satt ekstra fart på digitaliseringen av norsk næringsliv. Men har vi vært like flinke til å sette oss inn i farene som lurer der ute i den store digitale verden? 

OBS. SEMINARET ARRANGERES I STORTINGSKVARTALET PÅ MØTEROM T 614.

INNGANG FRA PRINSENSGATE 26

“En trygg digital hverdag for alle”, er årets temaet under årets utgave av Nasjonal sikkerhetsmåned. Etter lang tid med økt digitalisering og bruk av hjemmekontor er temaet viktigere enn noensinne, både for privatpersoner og virksomheter. Spesielt for de små og mellomstore bedrifter.

På Stortinget

Sammen med NorSIS setter SMB Norge fokus på hvilke utfordringer SMB-sektoren har når det gjelder cybersecurity generelt. Denne gangen fokuserer vi også spesielt hvilket ansvar styret i bedriften har når det kommer til datasikkerhet.

Dette er et tema som også opptar mange av våre stortingspolitikere. En av disse er stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) som har invitert oss til å arrangere dette seminaret sammen med ham på Stortinget. Bedriftsledere stortingsrepresentanter og politiske rådgivere er velkomne til å delta.

 

Her er det foreløpige programmet:

Talere:
– stortingsrepresentant Himanshu Gulati
– Hans-Petter Aasen, Statssekretær i justisdepartementet,
– Lars-Henrik Gundersen , adm.dir NorSIS
– Karl-Anders Grønland, advokat og styreleder SMB Norge
– Håkon Styri, rådgiver Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
– Vebjørn Søndersrød, advokat Advokatfirma Ræder
– Sean Armana, Direktør Informasjon -og Cybersikkerhet HR Prosjekt AS (mer info under)
– Nils Ivar Skaalerud, grunnlegger og COO i Junglemap.com

 

Talere under seminaret:

 

Himanshu Gulati er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Han har tidligere vært statssekretær i Justisdepartementet i Erna Solbergs regjering. Han har sittet som kommunestyrerepresentant i Skedsmo kommune, vært byrådssekretær i Oslo og var formann i Fremskrittspartiets ungdom fra 2012 til 2014.

 

Karl-Anders Grønland er styreleder i SMB Norge. Han er partner i Advokatfirmaet Storløkken og jobber til daglig som forretningsadvokat. Grønland Grønland besitter flere styreverv i norske og utenlandske selskaper. Han var sekretær for Aksjelovutvalget som ga sin innstilling til ny aksjelov i 1996 og står dessuten bak flere juridiske bøker og publikasjoner i juridiske og økonomiske tidsskrifter.

 

Lars-Henrik Gundersen er administrerende direktør i Norsk Senter for informasjonssikring (NorSIS). Han har tidligere vært seniorrådgiver i konsulentselskapet Sopra Steria, hvor han ledet deres arbeid med beredskap innen informasjonssikkerhet. Han har bred erfaring med informasjonssikkerhetsarbeid.

Sean Armana har 25 års erfaring med cyber- og informasjonssikkerhet fra forskjellige roller i privat og offentlig næringsliv. Han er tidligere Country Manager for Information Security i TietoEvry og før det var han CISO i Sopra Steria. Han har utdanning fra cyberforsvaret/Etterretningsbataljonen. I dag er han er direktør for cybersikkerhet i HRP AS. Han skal holde foredraget «Strategiske betydningen av cybersikkerhet for Norge» hvor skal snakke om hvilke trusler Norge står ovenfor og hvordan politikkere, næringsliv og offentlige ansatte burde tenke rundt sikkerhet i sin virksomhet.

 

Nils Ivar Skaalerud, Junglemap

Nils Ivar Skaalerud grunnla Junglemap i 2002 og har siden da jobbet med opplæring og kompetanseheving for ansatte i norske og utenlandske virksomheter. Selskapet har over 1200 kunder og 6 millioner brukere globalt. Skaalerud er opptatt av at ansatte er frontlinjen i virksomhetens cyberforsvar. Det skal kun én uoppmerksom ansatt til for at angripere kommer inn i systemene og gjør skade. Ingen virksomheter er for små til å bli angrepet av kriminelle, enten de er vinningskriminelle, utenlands etterretning eller konkurrenter. Løsningen er årvåkne ansatte.

 

Hans-Petter Aasen er statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet. Han har tidligere vært statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter. Han har før det jobbet som politiadvokat i Oslo politidistrikt og Sør-Øst politidistrikt, og som dommerfullmektig. Han har vært  justispolitisk rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe. Aasen har vært folkevalgt i Ringerike kommune, Buskerud fylke og Viken fylke.

 

Håkon Styri er seniorrådgiver i nasjonal sikkerhetsmyndighet.  Han er en teknolog som har arbeidet like lenge i privat og offentlig sektor.
13 år som forsker, og resten av av tiden arbeid med produkt og tjenesteutvikling, konsulentvirksomhet og rådgivning. I økende grad har fagområdet vært digital sikkerhet og samfunnssikkerhet.

 

Vebjørn Søndersrød er partner i advokatfirmaet Ræder og leder for fagområdet IPR, markedsføringsrett og personvern. Han er spesialist på GDPR og personopplysninger, og har jobbet med ulike problemstillinger knyttet til norske regler for personopplysninger siden 2009, og hatt løpende saker til behandling av Datatilsynet. I 2019 ble han kåret til “årets foredragsholder”.

 

Praktisk informasjon:

Ønsker du å delta under seminaret kan du sende en epost til Jørund Rytman på [email protected]. Det er et begrenset antall plasser så “første-mann-til-mølla”-prinsippet vil bli fulgt.

Oppmøte og registrering på Stortinget skjer fra klokken 10.30.

Grunnet sikkerhetskontroll er det lurt å være tidlig ute. Møtestart er satt til 11.00. Underveis vil det bli “lett servering” og etter seminaret vil det være anledning til å delta på en omvisning på Stortinget med stortingsrepresentant Himanshu Gulati.