SMB Norges styreleder kritisk til statlig «dobbelmoral»

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

SMB Norges styreleder kritisk til statlig «dobbelmoral»

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

SMB Norges ferske styreleder, Karl-Anders Grønland, krever at arbeidsgiveravgiften for lærlinger blir fjernet. Det vil gjøre det mulig for flere bedrifter å ta inn lærlinger og bidra til å øke antallet norske fagfolk, konstaterer han i et intervju med fagnettstedet Stolt Håndverker.

Pandemien har vært en vekker på mange områder, ikke minst når det gjelder sårbarheten i bygg- og anleggsbransjen. Den avslørte hvor avhengige vi i Norge har blitt av utenlandske fagfolk i de tradisjonelle håndverksyrkene. Samtidig står flere tusen potensielle lærlinger i kø for å komme seg ut i en bedrift og gjennomføre lærlingperioden.

Les også: Ny nordisk standard for bærekraftrapportering

Karl-Anders Grønland, Styreleder i SMB Norge

Sitter med nøkkelen

Grønland, som til daglig jobber som forretningsadvokat, ble nylig valgt til styreleder i SMB Norge. Han mener situasjonen er uholdbar, og krever at beslutningstakerne finner en løsning så fort som mulig.

– Det er staten som sitter med nøkkelen og som kan gjøre det attraktivt for små og mellomstore bedrifter å ta inn lærlinger. Samtidig som vi opplever en skrikende mangel på håndverkere her i landet, legger de skatt i form av arbeidsgiveravgift på lærlingelønner. Alle vet at en lærling ikke produserer maksimalt de første årene og krever mer oppfølging enn andre ansatte. De er jo først og fremst der for å lære og ikke bare for å jobbe, understreker Grønland.

– Når arbeidsgiveravgiften kommer på toppen av dette så blir det mindre interessant for bedriftene å ta inn lærlinger enn å ansette utlærte arbeidere fra utlandet. Vi må fjerne skattleggingen på utdannelse av fagfolk, konstaterer han.

Les SMB Norges rapport: SMB-enes rolle i det grønne skiftet

Illustrasjonsfoto fra Shutterstock

Dobbeltmoral

Grønland peker videre på det han mener er dobbeltmoral fra statens side når det gjelder mangelen på håndverkere i Norge. For selv om pandemien har vært en unntakssituasjon, ser han foreløpig ingenting som antyder bedring i årene som kommer.

– Vi må fjerne skattleggingen på utdannelse av fagfolk

– En utilsiktet bivirkning av Schengen-avtalen er at det plutselig ble rikelig tilgang på mye billig og ofte godt skolert arbeidskraft i hele Vest-Europa. For bedriftene var dette bra og det økte lønnsomheten for norske virksomheter på kort sikt. Men samtidig svekket dette vår langsiktige konkurranseevne fordi vi ikke utdannet nok norske fagarbeidere gjennom lærlingeordningen, konstaterer Grønland.

Truer lønnsomheten

Og første skritt for å bedre på situasjonen bør være å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlingene, forklarer Grønland.

– Bygg- og anleggsbransjen opererer ofte med lave marginer og mange mangler i dag den økonomiske ryggraden som skal til for å ta inn lærlinger. Arbeidgiveravgiften blir fort helt avgjørende når beslutningen om å ta inn lærlinger eller ikke blir fattet. Kostnaden truer selskapets lønnsomhet og dermed også arbeidsplassene til de som allerede er ansatt i bedriften, forklarer han.

– Konklusjonen bør være at arbeidsgiveravgiften på ansette under opplæring fjernes. De tekniske utfordringene rundt en slik løsning kan vi når som helst diskutere, enten det er med landets myndigheter, fagforeninger eller andre som har en interesse i at norsk næringsliv skal blomstre i fremtiden, avslutter den ferske styrelederen.

 

Visste du at medlemmer i SMB Norge får gratis juridisk bistand? Les mer om medlemskap her!

 

Bli SMB medlem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.