AKTUELT: Regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett

Foto: SMB Norge
Bilde: Foto: SMB Norge

Tirsdag morgen presenterte finansminister Jan Tore Sanner regjeringens reviderte statsbudsjett for 2021. Dinbedrift.no har fulgt begivenhetene utover formiddagen.

SAKEN OPPDATERES FORTLØPENDE…

Les også: Krever bedre tilbud til bedriftseiere og gründere som sliter

I et vanlig år er det relativt lite penger som flyttes i forbindelse med revideringen av statsbudsjettet i mai. Men dette er ikke et vanlig år, og pandemien sette sine spor.

I morgentimene tirsdag publiserte Finansdepartementet nøkkeltallene i budsjettet, som viste at det blir brukt 3,7 prosent av oljefondets verdi i årets statsbudsjett, tilsvarende 402,6 milliarder kroner. Det er langt mer enn den såkalte handlingsregelen som er satt til 3 prosent.

Finansminister Jan Tore Sanner (H)

Nye coronatiltak

Ifølge E24 har regjeringen så langt brukt 229 milliarder kroner på krisetiltak. 135 milliarder i 2020, og 94 milliarder så langt i år. Det er imidlertid vesentlig mindre enn regjeringens egne anslag fra våren 2020 på “godt over 400 milliarder kroner”.

– Krisen er ikke over, men det ser lysere ut. Jeg har stor tro på at vi vil få fart på Norge gjennom sommeren og utover høsten, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til NRK.

Forlenger kompensasjonsordningen

Næringsminister Iselin Nybø sier til E24 at regjeringen vil forlenge dagens kompensasjonsordning med 4 måneder, frem til 1. november. Ordningen skulle etter planen utløpe 1 juli. Nybø begrunner beslutningen med at usikkerheten fortsatt er stor og at bedriftene trenger forutsigbarhet. I tillegg varsler Nybø at Regjeringen vil bedre insentivene i ordningen, slik at økonomien raskere henter seg inn.

Kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg i SMB Norge er fornøyd med nyheten fra Nybø, men håper at regjeringen vil være åpen for å utvide ordningen ytterligere ved behov.

-Vi er naturlig nok fornøyde med at regjeringen anerkjenner SMB-sektorens behov for forutsigbarhet i en svært krevende tid, og at de velger å utvide denne svært viktige ordningen, konstaterer Dagenborg.

-Samtidig vet vi at mange av våre medlemsbedrifter fremdeles er sterkt preget av situasjonen, og mye tyder på at det vil ta lang tid før ting normaliserer seg. Disse bedriftene må få en realistisk vei ut av krisen, og da må tiltakene vare så lenge det er behov for det. Vi kan ikke bare konstatere at krisen er over 1. november. Det er ikke sånn det funker i den virkelige verden, legger han til.

Les også: Mer til bedrifter som faller utenfor dagens ordninger

Opsjonsordningen

Allerede forrige uke avslørte Sanner at regjeringen ville foreslå en rekke store endringer i opsjonsskatteordningen i forbindelse med revidert.

Ett av forslagene er at man ikke skal betale skatt for fordelen med en opsjon før man faktisk har en gevinst å betale skatten med. Det vil si at skatten på opsjoner utsettes til aksjene selges og at de da skal skattes som kapitalskatt, og ikke lønnsskatt som i dag. I tillegg utvides ordningen til å gjelde selskaper med opptil 50 ansatte med inntil 80 millioner i omsetning.

Jørund Rytman, SMB Norge

– En reell forskjell

Nyheten ble tatt godt imot av SMB Norges Jørund Rytman, som er leder for politikk og samfunnskontakt

-Dette er utrolig bra for norske oppstartsbedrifter og vil utgjøre en reell forskjell. Gründerselskaper har sjelden råd til å konkurrere med de store etablerte selskapene om de beste hodene, forklarer Rytman.

-Opsjoner er i realiteten en mulig fremtidig utbetaling for de som tør å bli med på en god ide. Dette vil øke sjansen for at gründere får med seg de flinkeste folkene, noe som i sin tur øker sjansen for å lykkes, legger han til.

Les også: Rammet av pandemien? Slik utsetter du skatte- og avgiftskrav

Her er noen av lekkasjene:

 • Regjeringen har brukt 94 milliarder kroner på coronatiltak og til kompensasjon for skadevirkninger av pandemien bare i år, skriver E24 , som siterer finansminister Jan Tore Sanner (H) på at tiltakene blir videreført i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.
 • Den kommunale kompensasjonsordningen for næringslivet foreslås utvidet med 1 milliard kroner, følge Adresseavisen.
 • Regjeringen foreslår at kommunene skal få 7,3 milliarder kroner ekstra i 2021 på grunn av koronapandemien, ifølge NRK.
 • Kommunene får mellom 2 og 2,4 milliarder kroner mer i frie inntekter neste år. Men en del av det spises opp av økte pensjonsutgifter.
 • Kollektiv- og jernbaneselskapene får 1,96 milliarder kroner i ulike former for kompensasjon, ifølge VG.
 • Sykehusene kompenseres med 1,5 milliarder kroner.
 • Det settes av 300 millioner kroner ekstra til tiltak for folk som sliter med psykiske problemer og rus som følge av pandemien.
 • 250 millioner kroner gis i hjelp til barn og unge som har opplevd tapt undervisning som følge av pandemien, og 50 millioner til tapt læring ved fagskoler og private høyskoler, ifølge VG.
 • Regjeringen gir 250 millioner kroner ekstra for å få ned vedlikeholdsetterslepet på riksveiene.
 • Regjeringen lover å halvere ferjeprisene innen 2025 og gir 120 millioner kroner til reduksjon i ferjeprisene på 10 prosent i andre halvår i år. Det inkluderer 55 millioner kroner til fylkesveiferjene og 65 millioner til riksveiferjene.
 • Regjeringen setter av 40 millioner kroner til bønder i grøntnæringen som setter nordmenn i arbeid i minst tre uker i sommer, melder NRK

Visste du at et medlemskap i SMB Norge gir deg tilgang på gratis juridisk rådgivning?