“Sosial bærekraft og lønnsomt, sosialt entreprenørskap”

Kari Sofie Bjørnsen, leder og 4.-kandidat for Akershus Høyre. Foto: Høyre
Bilde: Kari Sofie Bjørnsen, leder og 4.-kandidat for Akershus Høyre. Foto: Høyre

Vi er helt overbevist om at god samfunnsutvikling og fordeling av goder henger uløselig sammen med at det private næringsliv lykkes.

Fylkeskommunens rolle må være å legge til rette for de gode private initiativene, være effektiv i saksbehandlingen og bidra med relevant kompetanse.

Det er det nasjonale nivået som først og fremst fastsetter skatter og avgifter for næringslivet. For de fleste bedrifter er forutsigbare rammebetingelser øverst på ønskelisten, et ønske de ikke har fått innfridd under den rødgrønne regjeringen.

Skattenivået har økt, og politikken har vært uforutsigbar.

Behovet for forutsigbare rammer gjelder ikke bare det «store» næringslivet, det gjelder i aller høyeste grad også «hverdagsnæringslivet» som SMB Norge kaller den delen av norsk næringsliv som er små og mellomstore bedrifter.

De utgjør mer enn 99 prosent av alle bedrifter og sysselsetter nesten halvparten av alle ansatte i privat sektor.

Sosiale entreprenører som bidrar

Små og mellomstore bedrifter kan også være sosiale entreprenører som bidrar til å skape nye løsninger på sosiale problemer.

De kan selge sine produkter eller tjenester til det offentlige, eller direkte til de som trenger det. De kan være et supplement til kommersielle bedrifter, ideelle og offentlige aktører for å løse samfunnsoppgaver.

For noen kan dette virke smått og uviktig i det store bildet. Det er det ikke. En av de fineste sosiale entreprenørene jeg kjenner til er selskapet Sisters in Business (SiB) i Asker.

Jeg har ofte samtaler med gründerne Sandra Tollefsen og Farzaneh Aghalo, og hver gang blir jeg litt klokere og får større forståelse av hvor viktig det er med denne type entreprenørskap.

I Sisters in Business får innvandrerkvinner meningsfylte jobber med å sy unike, bærekraftige og stilige produkter. Barna til disse kvinnene opplever stolte mødre som får lønn, og som kan jobbe seg ut av årelange kulturelle kjønnsrollemønstre.

Samarbeide med sosiale entreprenører

Dette lønner seg ikke bare for den enkelte, men også for fellesskapet. Motstykket kan være utenforskap, dårlige levekår og store kostnader for samfunnet.

Derfor har vi i Akershus Høyre et eget punkt i vårt valgprogram om at vi vil legge til rette for å samarbeide med sosiale entreprenører.

Dersom vi får velgernes tillit til å styre i Akershus, skal vi støtte helhjertet opp om gode sosiale entreprenører i hele fylket. Sosial bærekraft er lønnsomt for oss alle.

Kari Sofie Bjørnsen

leder Akershus Høyre og 4.-kandidat

leder Viken Høyre Bedriftskanal