Krisetiltak som ivaretar hverdagsnæringslivet

Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge

-SMB Norge har blitt lyttet til. Vi som representerer tusenvis av små bedrifter rundt omkring i Norge er glad for at regjeringens krisetiltak for næringslivet nå også har kompensasjonsordninger som ivaretar disse, sier Olaf Thommessen, administrerende direktør for SMB Norge. På en pressekonferanse 2. april ble regjeringens forslag til kompensasjonsordning for bedrifter presentert. SMB Norge […]

Tatovørene blir med i SMB Norge

18 profesjonelle tatovører slår sine nåler sammen og etablerer organisasjonen Tatovørlauget NÅL. De blir samtidig med i SMB Norge og ber om økonomiske strakstiltak fra myndighetene. -Vi jobber for alle tatovører i Norge, ikke bare studioeiere. De fleste av oss har enkeltpersonforetak som kun lever av sitt eget ærlige arbeid. Vi støtter fullt opp om […]

Coronaviruset – hva skjer med avtalen med leverandør?

Helt fram til tidlig i mars i år var Coronaviruset noe som i hovedsak fremsto som en utfordring for globale verdikjeder og utfordringer rundt det å få varer inn til landet. Verden ser ganske så annerledes ut nå. Spørsmålet er ikke lenger bare hvordan man skal forholde seg til leveringsutfordringer. Nå er problemet at butikker […]

Koronaloven – stortingets krisefullmakt

Regjeringens opprinnelige forslag fikk ikke nødvendig flertall i Stortinget. Etter forhandlinger mellom de politiske partiene på Stortinget, ble det vedtatt en mer begrenset kriselov. Loven ble sanksjonert av Kongen i statsråd i dag, 27. mars 2020, og trer i kraft straks. Det opprinnelige lovforslaget ville innebære at Stortinget ga regjeringen en omfattende myndighet til å […]

Forslag til forenklede regler om avholdelse av styremøter og generalforsamling

Departementet foreslår unntak fra regler om fysisk møte i aksjelovene, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven. Forslaget ble fremsatt i går 23. mars 2020 og høringsfristen utløper allerede i kveld 24. mars 2020. Merk at eksempelvis lov om eierseksjonssameier og borettslag pt. ikke er omfattet av forslaget. Det er pt. heller ikke foreslått utsatt frister for avholdelse […]

Koronapandemien – betydningen for utbyttebeslutninger

Det er tiden for avleggelse av årsregnskapet for 2019, og vedtakelse av utbytte er et tema. Har styret plikt til å hensynta den økonomiske krisen vi nå er inne i? Individuelle forskjeller De ulike styrene kan være i høyst ulike situasjoner. I enkelte selskaper er regnskapet for 2019 ikke  behandlet av styret enda. Da blir […]