17.400 færre arbeidssøkere siste uke

Sigrun Vågeng - Foto: NAV
Bilde: Sigrun Vågeng - Foto: NAV

Tirsdag 19. mai var 372 500 personer registrert som arbeidssøkere i Norge. Det er 17 400 færre enn for en uke siden, opplyser NAV i en pressemelding.

Les også: Juni kan bli en beksvart måned for bedriftene

Sigrun Vågeng, NAV (Foto: NAV)

– Flere er nå tilbake i jobb, og det er positivt. Så langt i mai har det blitt 48 500 færre arbeidssøkere. Nedgangen er størst innen butikk- og salgsarbeid samt innen serviceyrker og annet arbeid. I sistnevnte gruppe finner vi blant annet frisører og flere andre yrker som ble pålagt å stenge av smittevernhensyn, men som nå har fått begynne å jobbe igjen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

198 600 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Det utgjør 7,1 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 211 100 personer, eller 7,5 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 161 400 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere. Totalt var dermed 372 500 personer, eller 13,3 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV. Ny statistikk fra NAV viser at 104 100 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder 126 200 av de delvis ledige. Til sammen er 8,2 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Les også: Thommessen om revidert: Det er nå jobben begynner

Færre nye

Den siste uken har 6 700 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV, det er 1 300 færre enn forrige uke. 55 prosent av de nye oppga permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. Antallet nye arbeidssøkere er på sitt laveste nivå siden de strenge smittevernstiltakene ble satt i verk den 12. mars.

Færre helt – flere delvis

Antallet helt ledige har falt med 19 500 sammenlignet med tirsdag i forrige uke. Samtidig var det denne uken 2 000 flere registrert som delvis ledige enn tirsdag 12. mai. Flere virksomheter har nå delvis gjenåpnet, noe som har bidratt til at en del helt permitterte har kunnet gå over til å være delvis permittert.

Størst nedgang innen butikk- og salgsarbeid og serviceyrker og annet arbeid
Den siste uken har antallet helt ledige falt innen alle yrkesgrupper, mens antallet delvis ledige har økt for noen yrkesgrupper og falt for andre. Nedgangen i antallet helt ledige har vært større enn økningen i antallet delvis ledige i alle yrkesgrupper, slik at summen av antallet helt ledige og delvis ledige har falt.

Nedgangen i antallet helt ledige den siste uken er størst innen reiseliv og transport, butikk- og salgsarbeid og serviceyrker og annet arbeid. Det er nå 10 500 færre helt ledige innen disse tre yrkesgruppene enn det var 12. mai. Butikk og salgsarbeid har også hatt en liten nedgang i antallet delvis ledige den siste uken.

Arbeidsledigheten er høyest innen reiseliv og transport, hvor 21,0 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige hos NAV. Deretter følger kontorarbeid med 10,7 prosent. Arbeidsledigheten er lavest innen helse, pleie og omsorg og undervisning, med henholdsvis 1,8 og 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

Les også: Permitterte slipper trekk i forskudd 

Hele landet

Antallet helt ledige har falt i hele landet sammenlignet med forrige uke. Nedgangen har vært på mellom 8 og 10 prosent i alle fylkene. Antallet delvis ledige har derimot holdt seg stabilt eller gått noe opp i alle fylker den siste uken, med unntak av Finnmark som har en liten nedgang.
Ledigheten er høyest i Oslo, hvor 9,7 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige. Nordland har lavest ledighet med 5,4 prosent.

Alle aldersgrupper

Antallet helt ledige har falt i alle aldersgrupper den siste uken. Nedgangen har vært noe større for kvinner enn for menn. Økningen i antall delvis ledige den siste uken har kommet blant kvinner.
Arbeidsledigheten er høyest blant personer i alderen 20-24 år, hvor 10,9 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige. Arbeidsledigheten er lavest blant de under 20 år og de over 60 år, med henholdsvis 4,6 og 4,8 prosent.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge