Vil ha ROSE prosjektet til Norge

Med det store antallet ukrainske flyktninger som har kommet til Tsjekkia siden krigen startet, har ROSE-prosjektet tatt sikte på å hjelpe disse flyktningene inn på arbeidsmarkedet. I arbeidet med prosjektet har SMB Norge blitt inspirert og ønsker å bringe modellen tilbake til Norge for å oppnå tilsvarende resultater her.

Prosjektet kalt ROSE; “Road to self-employment for Ukrainians and other marginalised groups on the Czech labour market” er rettet mot å gi kunnskap innen feltet å få en handelslisens og starte egen virksomhet i Tsjekkia.

ROSE-prosjektet er støttet av Norgesstipendene under Social Dialogue and Decent Work-programmet. Målet med dette programmet er å styrke trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiverorganisasjoner, fagforeninger og offentlige myndigheter, og fremme anstendig arbeid. Fondet støtter blant annet tilgang til sysselsetting og deltakelse i arbeidsmarkedet, samt balanse mellom arbeid og privatliv, ansattes tilpasningsevne og livslang læring og offentlig sosial dialog.

Les også: SMB Norge lanserer app for medlemmer

Ønsker å lede lignende prosjekt i Norge

Den norske prosjektpartneren SMB Norge er en medlemsbasert organisasjon for små og mellomstore bedrifter i Norge med cirka 5 500 medlemmer over hele landet, og sysselsetter mer enn 25 000 arbeidstakere i Norge.

Det er mange ukrainske flyktninger i Tsjekkia, og lokalforeningen AMSP CR har i samarbeid med SMB Norge organisert mer enn ni arrangementer over hele Tsjekkia for å vise og motivere ukrainske flyktninger til å starte og drive egen virksomhet. Å kunne drive egen virksomhet vil hjelpe dem tilgang til arbeidsmarkedet og representerer en god mulighet for selvstendig næringsvirksomhet og inntekt.

– SMB Norge er veldig glade for å være en del av ROSE-prosjektet i Tsjekkia og ser at dette prosjektet kan ha betydelig positiv innvirkning på mulighetene for ukrainske flyktninger til å komme ut på arbeidsmarkedet og starte egen virksomhet. Vi skulle gjerne sett at slike initiativ ble tatt i bruk også i Norge, da Norge også har mange ukrainske flyktninger med et stort potensiale for jobbskaping ved å starte eller vedlikeholde deres eksisterende kompetanse og virksomhet. En fersk rapport fra Met-universitetet i Oslo viser at ukrainske flyktninger ønsker mer info om hvordan de kan starte egen virksomhet i Norge. Prosjekter som ROSE-prosjektet i Tsjekkia er et godt eksempel på hvordan man kan distribuere slik kunnskap om hvordan man starter en bedrift, sier Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

Les også: SMB Norge: Forventer at ny næringsminister raskt leverer

Han ønsker nå å benytte seg av erfaringene fra ROSE-prosjektet i Norge og andre EØS/EU-land.

– Som partner i Norway Grants-prosjektet ROSE kan SMB Norge være i en god posisjon til å lede og delta i et lignende prosjekt i Norge, sier Rytman.

Saken ble først omtalt i The EEA and Norway Grants.