Vil du gjøre noe ekstra for å få ned dette sykefraværet?

Sykefravær er en utfordring, spesielt for små og mellomstore bedrifter, og koster bedriftene store summer. God ernæring og fysisk aktivitet er kjente faktorer for å holde seg frisk. Aktive ansatte gir lavere sykefravær.

Les også: Sammen for bedre folkehelse

Linbjørg Bardal Skalleberg, Nestleder i Norske Homeopaters Landsforbund

Åpne for tiltak

Hvilke sykdommer går igjen som årsak til sykefravær? Dette varierer fra bedrift til bedrift. Muskel og skjelettlidelser og psykiske lidelser topper listen generelt i landet, men for den enkelt bedrift kan det like gjerne være fravær på grunn av:

• Syke barn
• Gjentatte infeksjoner av forskjellig art • influensa
• Søvnproblemer eller
• Hodepine

Les også: De viktigste velferdsskaperne

Lite brukt

Vil du gjøre noe ekstra for å få ned dette sykefraværet? Jeg tror mange bedrifter i utgangspunktet er åpne for kreative tiltak for å få ned sykefraværet, og derfor ønsker jeg å sette søkelyset på tiltak som kunne hatt den effekten, men som i Norge i dag er lite brukt.

 • Hva med en homeopat MNHL i bedriftshelsetjenesten?
 • Hva om homeopati kan gjøre immunforsvaret til dine ansatte sterkere så de ikke blir så raskt syke?
 • Hva om homeopati gjør dine ansatte raskere friske?
 • Hva om homeopati er kostnadseffektivt og helseeffektivt?
 • Hva om forsikringsselskap ville dekke homeopatisk behandling også i Norge?

Studier har vist at homeopatisk behandling er kostnadseffektivt, skånsomt og effektivt,(1) derfor har Sveits innlemmet homeopati i den offentlige forsikringsordningen.(2) Loven i Sveits sier at bare de tjenestene som er effektive, passende og kostnadseffektive dekkes av forsikringen.

Les også: Slik får du bedriften til å vokse

Bedre resultat

Et tysk forsikringsselskap stod bak en studie med 493 pasienter for å vurdere om forsikringen skulle dekke homeopatisk behandling. Tilstander som ble behandlet var hodepine, lumbago, depresjon, søvnproblemer og bihulebetennelse hos voksne og atopisk eksem, allergi og astma hos barn. Studien viser at homeopatisk behandling ga bedre resultat enn konvensjonell behandling.(3)

Mange kommer til homeopat når de får gjentatte infeksjoner.(4) Det en ser når en bruker homeopati er at ikke bare den akutte infeksjonen kan gå raskt tilbake, men at hyppigheten av infeksjonene avtar.

Les også: Glem Røkke – det er vi som er eierne i norsk næringsliv

Raskere effekt

Dette skjer fordi all homeopati har til hensikt å stimulere kroppens egne legende krefter. Homeopati styrker immunforsvaret og helsen generelt. Bare tenk hva dette kan bety for barn i barnehage, hvor et godt immunforsvar er alfa og omega for ikke å bli syk av virus og bakterier som florerer. Friske barn gir lavere sykefravær.

Studier viser at homeopatisk behandling hadde raskere effekt på mellomørebetennelse og øvre luftveisinfeksjoner enn konvensjonell behandling.(5),(6)

Se etter en homeopat som er medlem av Norske Homeopaters Landsforbund, organisasjonen som stiller de høyeste fagkrav i homeopati og medisin for medlemsskap. (Homeopat MNHL)

Her kan du lese mer om homeopati!

Kort om bloggeren:

Linbjørg Bardal Skalleberg har vært nestleder i NHL, Norske Homeopaters Landsforbund, siden 2015. Hun er utdannet fysioterapeut og homeopat. Hun har i mange år jobbet som kommunefysioterapeut før hun i 2006 startet sin homeopati praksis. www.sandefjordhomeopati.no

Kilder:

 1. Bornhöft G, Wolf U, von Ammon K, Righetti M, Maxion-Bergemann S, Baumgartner S, Thurneysen AE, Matthiessen PF. Effectiveness, safety and cost-effectiveness of homeopathy in general practice – summarized health technology assessment. Forschende Komplementärmedizin (2006);13 Suppl 2:19-29. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16883077
 2. https://nhl.no/sveits-mai-2017-homeopati-samme-status-som- konvensjonell-medisin
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16036164
 4. https://nhl.no/gjentatte-infeksjoner
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22226309
 6. https://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/ 10.1186/1472-6882-7-7