De viktigste velferdsskaperne

Det nærmer seg valg og de siste månedene har vi sett politikere dele ut boller og gå ut i mediene med mer eller mindre gjennomtenkte utspill. Sånn skal det selvfølgelig også være på vei inn i en valgkamp, for det er viktig å få frem forskjellen i de respektive partienes programmer.

Lokalvalg preges ofte av konkrete utfordringer i folks nærmiljø. Skal kommunen prioritere ny barneskole eller nytt sykehjem? Dette er viktige beslutninger som får direkte konsekvens for folks hverdag.

Olaf Thommessen, Administrerende direktør i SMB Norge

Jeg forundrer meg imidlertid over at det snakkes så lite om næringspolitikk. Ikke minst snakkes det lite om hvordan kommunene kan legge bedre til rette for næringsutvikling lokalt. Det er akkurat som om man ikke forstår at dette også er viktige beslutninger som får direkte konsekvens for folks hverdag.

99 prosent

Vi i SMB Norge representerer bedrifter med opp til 100 ansatte. Det vil i realiteten si 99 prosent av bedriftene i Norge. I rundt 70 prosent av landets kommuner består næringslivet så og si utelukkende av SMB’er (små og mellomstore bedrifter).

Alle private arbeidsplasser i disse kommunene befinner seg dermed i SMB-sektoren. Da sier det seg selv at lokalpolitikernes evne og vilje til å legge forholdene til rette for disse bedriftene er enormt viktig.

“Derfor vil vi i SMB Norge foreslå en betydelig økning i andelen av selskapsskatten som tilfaller kommunene.”

– Olaf Thommessen

Før sommeren spurte vi våre medlemsbedrifter om hvordan de opplevde relasjonen til sin kommune.  Hele 70 prosent av respondentene svarte at kommunen bør bli mye eller svært mye bedre på næringsutvikling. Lang saksbehandlingstid og manglende kompetanse ble trukket frem som de klart største utfordringene, tett fulgt av dårlig infrastruktur.

Dette er utfordringer som i all hovedsak må løses lokalt og det må løses av lokale politikere. Derfor er det helt nødvendig at man også løfter frem næringspolitiske spørsmål før det kommende valget.

Prioriteringer

73 prosent av respondentene i vår undersøkelse tror at kommunen ville lagt bedre til rette for lokal næringsutvikling hvis de fikk et sterkere incentiv til det. Det vil si at lønnsomheten i det blir tydeligere for dem.

I dag går bare 0,7 prosent av selskapsskatten direkte til kommunen. Konsekvensen av dette kan være at mange kommuner i utilstrekkelig grad prioriterer tilrettelegging for det lokale næringslivet.

Derfor vil vi i SMB Norge foreslå en betydelig økning i andelen av selskapsskatten som tilfaller kommunene. Vi har tro på at dette vil tydeliggjøre verdien av å tilrettelegge for næringsutvikling og vekst.

SMB’ene er de aller viktigste velferdsskaperne og de fortjener å bli møtt med større velvilje av det offentlige. Med en større del av selskapsskatten i potten vil alle være tjent med det – også norske kommuner.

Dette innlegget har også blitt publisert i Dagens Perspektiv

Kort om bloggeren:

Olaf Thommessen har vært administrerende direktør i SMB Norge siden 2016. Han er utdannet siviløkonom og har bred bakgrunn fra både politikk, næringsliv og organisasjonsliv. Thommessen er tidligere nestleder i Venstre.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge