Sammen for bedre folkehelse!

Fra 2019 er Akupunkturforeningen blitt medlem av SMB. Vi representerer rundt 500 medlemmer i hele landet og stiller høye krav til utdanning og yrkesutførelse.

Les også: Slik får du bedriften til å vokse

Minh Khai Mai-Thi, Akupunktør og styremedlem i Akupunkturforeningen

Dessverre fins det per i dag ingen offentlig regulering av akupunktur i Norge. Det betyr at hvem som helst kan sette nåler og kalle seg for akupunktør. Vi mener derfor en autorisasjon av kvalifiserte akupunktører som helsepersonell, er den beste løsningen for å sikre både pasientsikkerheten og kvaliteten ved all akupunkturbehandling.

Bidrar allerede

Visste du at medlemskap i Akupunkturforeningen forutsetter 4 års offentlig godkjent utdanning innen akupunktur og medisinske fag (240 studiepoeng)? Dette kravet mener vi er nødvendig for å sikre god kvalitet og forsvarlig utførelse av all akupunkturbehandling.

Les også: Glem Røkke – det er vi som er eierne i norsk næringsliv

Våre akupunktører har derfor kompetanse til å jobbe bredere med helseplager knyttet til f.eks.:

Slik bidrar våre medlemmer på mange områder som kan ha betydning for lavere sykefravær, redusert forbruk av vanedannende medisiner og god allmennhelse.

Autorisasjon av akupunktører som helsepersonell er den beste løsningen for å sikre pasientenes sikkerhet!

Offentlige anbefalinger

I Norge tilbys akupunktur allerede på 37 prosent av norske sykehus. Norske, nasjonale kliniske retningslinjer anbefaler bruk av akupunktur ved uspesifikke kroniske korsryggsmerter, kjemoterapi- og anestesiindusert kvalme, svangerskaps-kvalme og temporomandibulærdysfunksjon.

Les også: De viktigste velferdsskaperne

Akupunktur anbefales mot migrene i akuttveilederen i nevrologi for nevrologer. Legemiddelhåndboken anbefaler akupunktur ved bekkenløsning, spenningshodepine og kvalme.

I en nylig publisert studie beskriver forfatterne totalt 2189 internasjonale anbefalinger av akupunktur ved ulike sykdommer og lidelser. Anbefalingene er basert på tilgjengelig forskning som er kritisk evaluert.

Hvem som helst kan i dag behandle pasienter med nåler og kalle seg for akupunktør!

Bedre samarbeid

Selv om akupunktur i Norge allerede brukes innen helsevesenet, er anbefalt i kliniske retningslinjer og har en offentlig godkjent bachelorutdanning, er utførelsen av akupunktur enda ikke lovregulert.

Hvem som helst kan behandle pasienter med nåler og kalle seg for akupunktør uten at det stilles krav til utdanning. Akupunkturforeningen mener en autorisasjon av akupunktører som helsepersonell er den beste løsningen for å sikre både pasientsikkerheten og kvaliteten ved all akupunkturbehandling.

Slik kan vi sørge for at:

  • Det blir lettere for pasienter å finne en kvalifiserte akupunktør med høye krav til utdanning og utførelse.
  • Leger og annet helsepersonell vet hvem de kan henvise til.
  • Akupunktører kan bidra mer til å redusere helsepolitiske utfordringer knyttet til f.eks. langtidssykemelding, rehabilitering og forebyggende helsearbeid.
  • Akupunktur blir allment tilgjengelig som et ikke-medikamentelt behandlingstilbud med få bivirkninger.
  • Evidensbasert kunnskap om akupunktur blir mer kjent slik at helsepersonell og pasienter vet når akupunktur kan vurderes som et behandlingsalternativ.
  • Pasientene kan være trygge på at de alltid vil få best mulig informasjon, oppfølging og samarbeid knyttet til sin behandling.

Les også: Sykelønnsordningen er luksuriøs og urettferdig

I noen europeiske land er akupunktur allerede underlagt en slik lovregulering: Portugal autoriserte akupunktører i 2013  og Sveits i 2016. Det samme gjelder for Australia og noen stater i Canada og USA.

I Kina, Japan, Korea, Vietnam og Israel er akupunktur en integrert del av det offentlige helsevesenet.

Ønsker du å lese artikkelen med referanser så kan du gjøre det her!

Her finner du din nærmeste «Akupunktør MAF».

Kort om bloggeren: 

Dette innlegget er skrevet av akupunktør MAF Minh Khai Mai-Thi. Hun er styremedlem i Akupunkturforeningen og har jobbet som akupunktør i mer enn 20 år.  Minh har tidligere undervist 10 år på akupunkturstudiet og fullført en mastergrad med fokus på psykologi i kinesisk medisin.