Verdens beste sykelønnsordning

Norge har et høyt sykefravær sammenlignet med andre OECDland. Vi har i tillegg verdens mest generøse sykelønnsordning. Det gir store kostnader for bedriftene og velferdsstaten.

Les også: Sterkere sammen

SMB Norge mener det må brukes nye virkemidler for å få ned sykefraværet. Vi ønsker derfor å innføre en egenandel for korttidsfravær, slik at det alltid vil lønne seg å jobbe.

Les også:  Visste du at et medlemskap i SMB Norge gir deg tilgang på gratis juridisk rådgivning?

SMB Norge mener:

Stortinget må bestemme sykelønnsordningen. Sykelønn må derfor ut av avtalen om inkluderende arbeidsliv. (IA-avtalen)

Det bør innføres en egenandel på 20 prosent fra første fraværsdag slik at man får utbetalt 80 prosent av full lønn. Unntak ved kronisk sykdom, arbeidsuhell og barns sykdom.

Det bør innføres en karensdag. Unntak ved kronisk sykdom, arbeidsuhell og barns sykdom.

Bedrifter med lite sykefravær skal premieres med redusert arbeidsgiveravgift.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge