Norsk næringsliv er tjent med åpenhet mellom de europeiske landene og våre viktigste handelspartnere. Norsk næringsliv nyter godt av tilgangen til EU og det indre markedet gjennom EØSavtalen.

Les også: Offentlig kapital gir grønne lokale arbeidsplasser

Det er helt klart utfordringer med EØS-avtalen, men SMB Norge mener at norsk næringsliv er tjent med å gjøre den bedre innenfra enn utenfor.

I tillegg til å styrke våre relasjoner med Europa, skal SMB Norge være en ambassadør for å styrke vårt nordiske fellesskap. Norden er vårt viktigste handelsområde og norsk næringsliv er tjent med å løse opp i felles grensehindringer og knytte oss tettere sammen gjennom felles samferdselsprosjekter.

Les også:  Visste du at et medlemskap i SMB Norge gir deg tilgang på gratis juridisk rådgivning?

Åpenhet og samarbeid på tvers av landegrenser er en forutsetning for økonomisk vekst og velferd. Norsk næringsliv står sterkere sammen med våre nordiske og europeiske handelspartnere enn vi gjør alene.

SMB NorgeEuropeisk partnerskap!

Fra februar 2019 har SMB Norge vært medlem av SMEUnited. Med 12 millioner europeiske små og mellomstore bedrifter i ryggen har organisasjonen stor påvirkningskraft på beslutningstakerne i EU.

Som norges representant i den Brüssel-baserte organisasjonen får SMB Norge muligheten til å påvirke de lange linjene i europeisk næringslivspolitikk.

 

SMB Norge mener:

Norsk næringsliv er tjent med at Norge opprettholder sitt EØS-medlemskap.

Det må innføres en felles nordisk transportplan.

Det må satses på fellesnordisk bedrifts- og arbeidsmarked og arbeides aktivt mot grensehindringer mellom de nordiske landene.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge