Podcast #76 – Et tafatt revidert nasjonalbudsjett for næringslivet!

I episode 76 av SMB Norge Podcasten kommenterer Ulf Leirstein og Klaus Jakobsen regjeringen Støres reviderte nasjonalbudsjett for 2024.

På vegne av næringslivet må dette budsjettet sies å være en tafatt affære, og selv med lupe finner Klaus og Ulf ikke mange spor av at næringslivet en gang er nevnt i revidert budsjett.

Les også: Nye krav til arbeidsavtalen fra 1. juli 2024

Forstår regjeringen ikke alvoret som vårt næringsliv står i? Konkursene kan vi lese om daglig i medienes omtale, restaurantbransjen og byggebransjen er særskilt hardt rammet. Her står konkurs og oppsigelse i kø om dagen. Vi står i fare for å miste viktig kompetanse for fremtiden.

Det er mange tiltak som kunne vært gjort for å avdempe utviklingen i et hardt prøvet næringsliv, ikke alt behøver koste penger heller.

Hør mer i samtalen mellom Ulf og Klaus i SMB Norge Podcasten.