Tydelig ønskeliste til næringsministeren

– Formuesskatten er dagens regjering nødt til å gjøre justeringer på, sier Jørund Rytman, adm. direktør i SMB Norge.
Bilde: – Formuesskatten er dagens regjering nødt til å gjøre justeringer på, sier Jørund Rytman, adm. direktør i SMB Norge.

Næringsminister skal reise landet rundt for å få råd fra næringslivet. Jørund Rytman og SMB Norge har ønskelisten klar: formuesskatt, ekstraskatt og sykelønn.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) vil ha konkrete innspill til hvordan Norge kan få flere gründere og oppstartsbedrifter. Derfor inviterer han til innspillsmøter over hele landet. Torsdag denne uken starter ballet i Tromsø. Deretter blir det møter i Bergen og Trondheim, samt to i Oslo, hvorav det ene særskilt skal handle om kvinnelige gründere.

Bakgrunnen er at regjeringen i løpet av 2024 skal legge frem den første stortingsmeldingen om gründere og oppstartsbedrifter. Meldingen skal belyse relevante temaer som kapitalmarkedet, kompetanse og innretningen av virkemiddelapparatet nasjonalt og regionalt. Og i forkant blir bedrifter invitert til å komme med råd.

Les også: Foreldelsesfristen for erstatningskrav: – Behov for fornyelse

Etterlyst stortingsmeldingen i flere år

En av de som mener at det er et stort behov for disse innspillsmøtene og stortingsmeldingen om gründere og oppstartsbedrifter er administrerende direktør i SMB Norge Jørund H. Rytman.

– Er dette et bra opplegg for å få gode innspill?

– At det nå er varslet en stortingsmelding om dette synes jeg og SMB Norge er knallbra, svarer adm. direktør Jørund Rytman.

– Dette er noe jeg har etterlyst i flere år, og det spisset seg kanskje spesielt under en debatt vi i SMB Norge arrangerte. Jeg fikk presset næringsministeren til å si at det skulle skje på hans vakt at Norge skal bli nummer én i verden på å starte og drive bedrift, altså mens han er næringsminister.

– Så du tar en del av æren for at gründerne får sin egen stortingsmelding?

Ja, i hvert fall at for at det skjer noe nå mens han er næringsminister, og ikke om fem eller ti år.

Innspill direkte til statsråden

Rytman har har 12 års erfaring som stortingspolitiker, blant annet i finans- og næringskomiteen. Siden 2017 har han jobbet for SMB Norge, og han og interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter har en klar ønskeliste til nærigsministeren.

– Hvor mye betyr slike innspillsmøter?

– Det er ikke noen automatikk i at innspillene blir tatt til følge, men det vil være en ganske sjelden mulighet for små og mellomstore bedrifter til å kunne spille inn hva som fungerer og ikke direkte til statsråden og til departementet.

– SMB Norge og Næringsdepartementet er nesten naboer i Oslo. Har du noen råd å gi, helt gratis, før næringsministeren bestiller billetter og booker lokaler?

– Overskriften er at Norge skal bli nummer én i verden å starte og drive bedrift, svarer Rytman, og trekker frem tre saker som står helt øverst på ønskelisten.

– Regjeringen bør sette i gang arbeidet med å redusere og til slutt fjerne den svært skadelige skatten på norsk eierskap, bedre kjent som formuesskatten. For det andre må regjeringen sørge for at den ekstra arbeidsgiveravgiften på lønninger over 850.000 kroner fjernes fullstendig. Og dernest regjeringen se på sykelønnsordningen, som har altfor lenge har fått være en hellig ku i norsk politikk selv om den rammer gründer- og småbedrifter hardt.

Les også: Tre forventninger til neste års statsbudsjett – regjeringens siste sjanse

Once in a lifetime-mulighet

– Er det noen sjanse for å få gjort om på disse sakene?

– Sykelønndomsordningen sitter det nok langt inne å få gjort om på med nå, men formuesskatten er dagens regjering nødt til å gjøre justeringer på.

– Hva er sjansen for at det skjer i denne stortingsperioden?

Kanskje ikke all verdens mulighet, men ingen programmer i de politiske partiene er hugget i sten. 

– Partiprogrammer og resolusjoner vedtas på landsmøtene, som sammensettes av delegater fra de ulike fylkene, som i sin tur lytter til sine medlemmer og velgere.

– Så det SMB- og Gründer-Norge trenger aller mest nå er enda en stortingsmelding?

– Aller størst er nok ønsket å få gjort noe med sakene jeg nevnte, men slike beslutninger blir ikke til av seg selv. Det har aldri før vært noen stortingsmelding om gründere, så dette er en once in a lifetime-mulighet.

Saken ble først omtalt i Finansavisen.