Tre forventninger til neste års statsbudsjett – regjeringens siste sjanse

SMB Norge-sjefen reagerer på regjeringens innleierforbud
Bilde: SMB Norge-sjef Jørund H. Rytman. Foto: SMB Norge/Johnny Syversen

Snart møtes regjeringen til budsjettkonferanse. Den representerer regjeringens siste sjanse til å levere et budsjett som virkelig gagner sektoren for små og mellomstore bedrifter, skriver Jørund H. Rytman.

Det gjenstår imidlertid å se hvorvidt regjeringen griper muligheten. Dessverre tør jeg ikke å være altfor optimistisk, basert på regjeringens historikk. Vi må forberede oss på det verste mens vi håper på det beste.

SMB Norge har tre konkrete forventninger til hva Støre-regjeringen må levere i budsjettet de skal møte velgerne med neste høst.

Lavere eierskapsskatt

For det første kan regjeringen ikke tillate seg å eksperimentere med skattepolitikken, slik vi har sett tidligere. Med andre ord, ingen nye eller økte skatter!

Regjeringen bør derimot sette i gang arbeidet med å redusere og til slutt fjerne den svært skadelige skatten på norsk eierskap, bedre kjent som formuesskatten. Dette vil være et viktig skritt i riktig retning og en anerkjennelse av at forskjellsbehandlingen mellom norske og utenlandske eiere må snart ta slutt.

Les også: Det norske skattesystemet – hva kan bli bedre?

Skatt på ansettelser

For det andre må regjeringen sørge for at den ekstra arbeidsgiveravgiften på lønninger over 850.000 kroner fjernes fullstendig. Denne avgiften ble innført under påskuddet om at den var midlertidig.

SMB Norge advarte om at det er ingenting som er så permanent som en «midlertidig» skatt eller avgift. I statsbudsjettet for neste år har regjeringen en unik mulighet til å bevise at de snakket sant.

«Regjeringen må sørge for at den ekstra arbeidsgiveravgiften på lønninger over 850.000 kroner fjernes fullstendig.»

Argumentene for å fjerne denne ekstraavgiften på ansettelser har nå også fått ekstra tyngde: Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser, ledet av professor Ragnar Torvik, har slått fast at denne ekstra arbeidsgiveravgiften «helt klart har skadelige virkninger på økonomien på lang sikt».

Les også: SMB Norge uenig med Kaski (SV)

Sykelønnsordningen står for tur

For det tredje må regjeringen begynne på en modernisering av sykelønnsordningen.

Altfor lenge har ordningen fått være en hellig ku i norsk politikk. Samtlige politikere på Stortinget, med noen få hederlige unntak, har lidd av kronisk berøringsangst.

Sykelønnsordningen legger en altfor stor byrde på norske små og mellomstore bedrifter. Særlig gjelder dette korttidsfravær i arbeidsgiverperioden.

«Altfor lenge har ordningen fått være en hellig ku i norsk politikk.»

Den enkelte arbeidstaker har ingen egenandel. Derfor vil det være et svært positivt signal for landets små og mellomstore bedrifter dersom regjeringen i statsbudsjettet for neste år varsler en modernisering av sykelønnsordningen.

Det er på tide at regjeringen viser handlekraft og legger til rette for vekst og utvikling i SMB-sektoren. Dette vil ikke bare bidra til økonomisk vekst, men også skape flere norske arbeidsplasser og bedrifter.

Regjeringen har nå en gylden mulighet til å gjøre det rette. Vi håper at den griper den med begge hender.

Saken først omtalt i Dagens Perspektiv.