Foreldelsesfristen for erstatningskrav: – Behov for fornyelse

Stortinget skal om kort tid behandle et representantforslag om endring av lov om foreldelse av fordringer. SMB Norge mener en fornyelse av loven er på høy tid.

Den norske foreldelsesloven ble vedtatt i 1979. Siden den gang har loven ikke vært gjenstand for en helhetlig gjennomgang.

Fremskrittspartiet har fremmet et representantforslag på Stortinget der regjeringen blir bedt om å fremme «nødvendige lovendringer for å sikre at foreldelsesfristen for erstatningskrav som springer ut av uriktige forvaltningsvedtak, ikke begynner å løpe før saken er endelig avgjort i forvaltningen.»

Les også: Tre forventninger til neste års statsbudsjett – regjeringens siste sjanse

Full støtte fra SMB Norge

SMB Norge har sendt inn høringsinnspill til Stortingets behandling av representantforslaget.

– Regelverket må være tydelig og forståelig. I dag opplever vi at reguleringene er komplekse inkonsistente og uforutsigbare, sier Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

– Vi er også opptatt av at berettigete krav må kunne innfris. For en liten eller mellomstor bedrift er det kritisk å ikke få oppgjør for utført arbeide. Det setter driften i fare og går utover arbeidsplasser, påpeker Rytman.

Han mener også at det offentlige må opplyse om at man må ta fristavbrytende skritt og hvordan dette kan gjøres.

Det er på høy tid at man sikrer at krav på grunn av uriktig myndighetsutøvelse ikke foreldes mens den underliggende forvaltningssaken klagebehandles, sier Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

Les også: Det norske skattesystemet – hva kan bli bedre?

«Urimelig forskjellsbehandling»

I representantforslaget er Fremskrittspartiet tydelig på at det foregår en urimelig forskjellsbehandling mellom det offentlige og den private part.

– Slik forslagsstillerne ser det, innebærer lovgivningen på dette punkt en urimelig forskjellsbehandling i favør av den offentlige part, skriver representantene Per-Willy Amundsen, Tor André Johnsen og Hans Andreas Limi i forslaget.

– Den private part risikerer at krav går tapt som følge av foreldelse, før saken er endelig avgjort og parten dermed vet hvilke konsekvenser det endelige vedtaket medfører, påpeker representantene.

Frist for å gi innspill i saken er 26. februar. Se mer her