– Trist at Stortinget opprettholder urimelig forskjellsbehandling av norske bedrifter!

Administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman, mener det grunn til bekymring for konkursutviklingen i 2024.
Bilde: Administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman, mener det grunn til bekymring for konkursutviklingen i 2024.

Norske bedriftseiere skal fortsette å betale formueskatt, mens deres utenlandske konkurrenter slipper unna. Det er konklusjonen etter at Stortinget denne uken stemte ned et forslag om å utjevne den konkurransevridende praksisen.  

– Jeg er veldig skuffet på vegne av alle norske eiere av små og mellomstore bedrifter, sier Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

Les også: Glad for kutt i Formueskatten

Likestilling

Hvorvidt en bedrift har norske eller utenlandske eiere, kan ha stor betydning for hvilke rammevilkår som gjelder. Særlig formuesskatten rammer utelukkende norske bedriftseiere. De utenlandske går fri.

Tirsdag denne uken ble det klart at et representantforslag fra Fremskrittspartiet, der de ba regjeringen om å lage en strategi for økonomisk likestilling av norsk og utenlandsk eierskap av norske bedrifter, ikke fikk flertall

Må ta grep

SMB Norge la i 2020 frem en rapport som viser at Formueskatten har en svært negativ effekt på norsk eierskap i norske bedrifter, og har vært tydelig på at denne særnorske ordningen må avskaffes dersom man ønsker å gi norske eiere like konkurransevilkår.

– Det overrasker meg at politikerne ikke ser verdien av å beholde norske bedrifter på norske hende. Vi hadde et håp om at de ville ta grep for å stoppe forskjellsbehandlingen, men nok en gang må vi bare konstatere at bedriftenes interesser blir nedprioritert, sier Rytman.

Les også: Skremt av nye konkurstall

Særnorske skatter og avgifter

I representantforslaget ba man også om å få en oversikt over hvilke særnorske skatter og avgifter som gjelder for næringslivet. Det var samtidig et ønske om en plan for avvikling over tid.

– Heller ikke dette ville Stortinget gå med på. Det er urovekkende at så få virker å være opptatt av et sterkt norsk eierskap, sier Rytman.

Han er tydelig på at SMB Norge kommer til å fortsette kampen for at norsk eierskap i bedrifter skal likestilles med utenlandske.

Her kan du se hvem som stemte for og mot å likebehandle norske bedriftseiere med de utenlandske:.

 

PS: Visste du at medlemskap i SMB Norge gir deg tilgang til gratis juridisk rådgivning?