Offentlig kapital gir grønne lokale arbeidsplasser

Små og mellomstore bedrifter må i større grad få ta del i omsetningen som skjer via offentlige innkjøp. Muligheten til å legge til rette for små og lokale bedrifter finnes i regelverket og må benyttes. Offentlige innkjøpere må forstå verdien i tilgjengelighet og lokale arbeidsplasser.

Les også: En organisasjon for hele landet!

Norge har som målsetting å redusere våre klimagassutslipp med minst 40 prosent innen 2030 og bli et lavutslipssamfunn innen 2050. Det klarer vi ikke uten at industrien og norsk næringsliv bidrar. Grønne støtteordninger og tilgang på kapital er viktig i den prosessen.

Les også:  Visste du at et medlemskap i SMB Norge gir deg tilgang på gratis juridisk rådgivning?

SMB Norge mener:

Det offentlige må i større grad bruke frivillig kunngjøring og utforme konkurransegrunnlaget i anbudene på en måte som gir små og mellomstore bedrifter anledning til å delta.

Dele opp kontrakten ved større anbud og ikke stille strengere krav enn nødvendig.

I større grad vektlegge miljøgevinsten ved å bruke lokale aktører.

Ordningen med SkatteFUNN må styrkes.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge må satse tydeligere på grønn innovasjon.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge