STATSBUDSJETTET: Hadde håpet på mer fra en borgerlig flertallsregjering

Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge
Bilde: Olaf Thommessen (Foto: SMB Norge)

Finansminister Siv Jensen strammer livremmen og bruker mindre oljepenger i sitt første budsjett som en del av en flertallsregjering. Men det store løftet for hverdagsnæringslivet mangler, konkluderer SMB Norges administrerende direktør Olaf Thommessen.

Les også: Lei av udemokratiske ryggdunker på bakrommet

Olaf Thommessen i Vandrehallen

Skattefunn-ordningen forbedres og opsjonsbeskatningen styrkes. Det er de store næringslivsnyhetene i statsbudsjettet for 2020 som ble lagt frem for Stortinget mandag. Men den ventede reduksjonen i formueskatten har man valgt å utelate, konstaterer en noe skuffet Thommessen.

Skattefunn og opsjoner

– Det er en del ting som helt åpenbart er bra i dette budsjettet. Først og fremst er det positivt opsjonsbeskatningen nå blir både enklere og bedre. I tillegg gjør de noen grep med Skattefunn-ordningen som jeg tror våre medlemmer vil sette pris på, sier Thommessen.

Regjeringen velger å øke timesatsene i Skattefunn-ordningen for egenutført forskning og utvikling til 700 kroner fra tidligere 600 kroner i timen. Når det gjelder opsjonsordningen så foreslår man å utvide dagens ordning til å omfatte selskap med maksimalt 12 ansatte, opp fra tidligere 10. Dessuten økes maksimal opsjonsfordel per ansatt til 1 million fra tidligere 500.000 kroner.

I en kommentar før helgen ga Jørund Rytman, leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge, uttrykk for at han forventet en ytterligere reduksjon i formueskatten. Her har Regjeringen imidlertid ikke valgt å lytte.

Les også: Norsk næringspolitikk er rigget og det er de minste som taper!

“Vi er litt skuffet over at de ikke presenterer noen tydeligere grep på formueskatten…”

– Olaf Thommessen

Flertallsregjering

– Vi er litt skuffet over at de ikke presenterer noen tydeligere grep på formueskatten, noe vi vet at alle våre medlemmer er svært opptatt av.  Det er en halv million mennesker som betaler formueskatt i Norge hvert år, og mange av dem er småbedriftseiere.

– Man velger å bruke litt mindre oljepenger neste år. Det er sikkert bra, men vi mener at man det finnes flere gode måter å redusere offentlige utgifter, ikke minst ved å endre sykelønnsordningen og redusere sykelønnsutbetalinger, noe vi har ivret for, sier Thommessen.

– Vi må nok innrømme at vi hadde sett for oss en tydeligere profil på formueskatt i en borgerlig flertallsregjering hvor alle de fire partiene i utgangspunktet er positive til å kutte den, avslutter Thommessen.

Les også: Sjukelønnsordninga i Norge er luksuriøs og urettferdig

 

Vårt næringspolitiske program