Statsbudsjettet: Forlenger Corona-tiltak til utsatte næringer

Tirsdag formiddag legger finansminister Jan Tore Sanner frem regjeringens budsjettforslag for 2022. Her er lekkasjene som har kommet i forkant.

Mandag meldte NTB at regjeringen vil gi 330 millioner kroner til Coronautsatte næringer. Støtten skal deles ut til kommuner med næringsliv som fortsatt sliter på grunn av pandemien. 

Les også: SMB-sektoren må inkluderes bedre i det grønne skiftet

Næringsminister Iselin Nybø (Foto: Venstre)

– Nå er samfunnet så godt som gjenåpnet og aktiviteten i næringslivet på full fart opp. For deler av reiselivsmarkedet vil det likevel ta mer tid, blant annet fordi det fortsatt gjenstår noen restriksjoner på innreise. Regjeringen har derfor valgt å tilføre enkelte utsatte regioner friske midler over den kommunale kompensasjonsordningen. Det vil sikre at levedyktige bedrifter kommer seg gjennom pandemiens siste fase, sier næringsminister Iselin Nybø i en kommentar.

Regjeringen har siden februar i år delt ut 2,8 milliarder kroner til kommunene via den kommunale kompensasjonsordningen. Dette gjelder særlig reiselivsvirksomheter som er avhengig av kunder og turister som kommer langveisfra, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Les også: Flere bør få gi råd ved rekonstruksjon

Her er lekkasjene som har kommet så langt:

* Bistandsbudsjettet økes med 3,8 milliarder kroner. I tillegg settes det av 2 milliarder til et klimafond som skal støtte omlegging til fornybar energi i utviklingsland.

* Rundt 1,5 milliarder kroner i skattelette til unge i jobber med lav og middels inntekt.

* Et milliardløft for barn og unge: 200 millioner kroner til psykisk helse, 403 millioner kroner for å sikre at unge fullfører videregående skole, 104,2 millioner kroner til ekstra timer i naturfag og 20,5 millioner kroner til lærerspesialister.

* Husbanken får en milliard kroner som skal brukes til boliglån i distriktene.

* Én milliard til ny låneordning til Nye Veiers arbeid med Ringeriksbanen.

* 400 millioner kroner til fritidskortordningen.

* 451 millioner kroner til å satse på Garnisonen i Porsanger, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

* Elavgiften reduseres med 1,5 øre. Det tilsvarer et kutt på 9 prosent.

* 200 millioner kroner av totalt 3,1 milliarder staten har lovet til ny flyplass i Bodø

* 40 millioner kroner til et nytt distriktsprogram for kompetanseutvikling og en søknadsbasert ordning for studiesentre og lignende.

* Bostøtteordningen styrkes med 70 millioner kroner. Dette skal brukes til å senke egenandelen for husstander med flere enn én person.

* Skatt på opsjoner utsettes til aksjene selges. De skattes da som kapitalskatt, ikke som lønnsskatt, som er dagens ordning.

* Opsjonsskatteordningen utvides til å gjelde selskaper med opptil 50 ansatte (25 nå), 80 millioner i omsetning (25 nå), og 10 år gamle selskaper (6 år nå).

* Startbevilgning på 110 millioner kroner til Blått bygg ved Nord universitet i Bodø og 10 millioner kroner til brukerutstyr i statsbudsjettet for 2022.

* 330 millioner kroner til kommuner med næringsliv som fortsatt sliter som følge av pandemien.

* 162 millioner kroner settes av til å få på plass et skreimuseum i Lofoten.

* 100 millioner kroner skal brukes til å følge opp deler av rusreformen.

* 100 millioner til ny E16 mellom Arna og Voss

* 50 millioner ekstra i investeringstilskudd til trygghetsboliger for eldre i distriktskommuner

* Momsfritaket for elbiler videreføres.

* Inntektsgrensa for fri rettshjelp heves med 10 prosent.

* Større skattefradrag for reisekostnader for de som bor i de minst sentrale 300 kommunene.

* Klimainvesteringsfondet Nysnø får 900 millioner kroner, noe som er 200 millioner kroner mer enn i årets budsjett.

* Etter kjempeinvasjonen av pukkellaks i sommer settes 15,3 millioner kroner av til flere feller i elvene i Finnmark.

* 5 millioner kroner til etablering av barnehus for samiske barn.

* 4 millioner kroner til å styrke arbeidet mot rasisme.

* Stiftelsen Human Rights Service mister statsstøtten.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har varslet at de vil:

* Gi frivillige organisasjoner full momskompensasjon. I dag får de om lag 80 prosent kompensasjon.

Kilde: NTB

 

Vil du vite mer om medlemskap i SMB Norge? – KLIKK HER