Fagnettstedet for SMB-sektoren

Foto: SMB Norge

Statsbudsjettet: Forlenger Corona-tiltak til utsatte næringer

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Tirsdag formiddag legger finansminister Jan Tore Sanner frem regjeringens budsjettforslag for 2022. Her er lekkasjene som har kommet i forkant.

Mandag meldte NTB at regjeringen vil gi 330 millioner kroner til Coronautsatte næringer. Støtten skal deles ut til kommuner med næringsliv som fortsatt sliter på grunn av pandemien. 

Les også: SMB-sektoren må inkluderes bedre i det grønne skiftet

Næringsminister Iselin Nybø (Foto: Venstre)

– Nå er samfunnet så godt som gjenåpnet og aktiviteten i næringslivet på full fart opp. For deler av reiselivsmarkedet vil det likevel ta mer tid, blant annet fordi det fortsatt gjenstår noen restriksjoner på innreise. Regjeringen har derfor valgt å tilføre enkelte utsatte regioner friske midler over den kommunale kompensasjonsordningen. Det vil sikre at levedyktige bedrifter kommer seg gjennom pandemiens siste fase, sier næringsminister Iselin Nybø i en kommentar.

Regjeringen har siden februar i år delt ut 2,8 milliarder kroner til kommunene via den kommunale kompensasjonsordningen. Dette gjelder særlig reiselivsvirksomheter som er avhengig av kunder og turister som kommer langveisfra, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Les også: Flere bør få gi råd ved rekonstruksjon

Her er lekkasjene som har kommet så langt:

* Bistandsbudsjettet økes med 3,8 milliarder kroner. I tillegg settes det av 2 milliarder til et klimafond som skal støtte omlegging til fornybar energi i utviklingsland.

* Rundt 1,5 milliarder kroner i skattelette til unge i jobber med lav og middels inntekt.

* Et milliardløft for barn og unge: 200 millioner kroner til psykisk helse, 403 millioner kroner for å sikre at unge fullfører videregående skole, 104,2 millioner kroner til ekstra timer i naturfag og 20,5 millioner kroner til lærerspesialister.

* Husbanken får en milliard kroner som skal brukes til boliglån i distriktene.

* Én milliard til ny låneordning til Nye Veiers arbeid med Ringeriksbanen.

* 400 millioner kroner til fritidskortordningen.

* 451 millioner kroner til å satse på Garnisonen i Porsanger, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

* Elavgiften reduseres med 1,5 øre. Det tilsvarer et kutt på 9 prosent.

* 200 millioner kroner av totalt 3,1 milliarder staten har lovet til ny flyplass i Bodø

* 40 millioner kroner til et nytt distriktsprogram for kompetanseutvikling og en søknadsbasert ordning for studiesentre og lignende.

* Bostøtteordningen styrkes med 70 millioner kroner. Dette skal brukes til å senke egenandelen for husstander med flere enn én person.

* Skatt på opsjoner utsettes til aksjene selges. De skattes da som kapitalskatt, ikke som lønnsskatt, som er dagens ordning.

* Opsjonsskatteordningen utvides til å gjelde selskaper med opptil 50 ansatte (25 nå), 80 millioner i omsetning (25 nå), og 10 år gamle selskaper (6 år nå).

* Startbevilgning på 110 millioner kroner til Blått bygg ved Nord universitet i Bodø og 10 millioner kroner til brukerutstyr i statsbudsjettet for 2022.

* 330 millioner kroner til kommuner med næringsliv som fortsatt sliter som følge av pandemien.

* 162 millioner kroner settes av til å få på plass et skreimuseum i Lofoten.

* 100 millioner kroner skal brukes til å følge opp deler av rusreformen.

* 100 millioner til ny E16 mellom Arna og Voss

* 50 millioner ekstra i investeringstilskudd til trygghetsboliger for eldre i distriktskommuner

* Momsfritaket for elbiler videreføres.

* Inntektsgrensa for fri rettshjelp heves med 10 prosent.

* Større skattefradrag for reisekostnader for de som bor i de minst sentrale 300 kommunene.

* Klimainvesteringsfondet Nysnø får 900 millioner kroner, noe som er 200 millioner kroner mer enn i årets budsjett.

* Etter kjempeinvasjonen av pukkellaks i sommer settes 15,3 millioner kroner av til flere feller i elvene i Finnmark.

* 5 millioner kroner til etablering av barnehus for samiske barn.

* 4 millioner kroner til å styrke arbeidet mot rasisme.

* Stiftelsen Human Rights Service mister statsstøtten.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har varslet at de vil:

* Gi frivillige organisasjoner full momskompensasjon. I dag får de om lag 80 prosent kompensasjon.

Kilde: NTB

 

Vil du vite mer om medlemskap i SMB Norge? – KLIKK HER