SSB-tall: Netthandel stjeler stadig flere kunder

Omsetningen i norsk detaljhandel falt med 0,8 prosent i tredje termin 2019 sammenlignet med den samme perioden i fjor. Samtidig økte netthandelen med 10,2 prosent. Det viser ferske tall fra SSB.

Totalt ble det omsatt for 87 883 millioner kroner i hele detaljhandelsnæringen i 3. termin 2019. Dette er en nedgang på 670 millioner sammenlignet med 3. termin i fjor.

Les også: Norges pensjonssystem er dårligst i Norden

Netthandel vokser

Men til tross for en nedgang i omsetning for detaljhandelsnæringene totalt, har «Detaljhandel utenom utsalgssted», som hovedsakelig består av netthandel, steget med 421 millioner. Det tilsvarer en økning på 10,8 prosent.

(Saken fortsetter under bildet)

Spesialiserte varer

Engroshandelen (salg av større varepartier for videresalg) har økt med 1,9 prosent fra 3. termin 2018 til samme periode i år. Aller størst har veksten vært i næringer med “spesialiserte vareutvalg”, som steg 6,4 prosent sammenlignet med fjoråret.

Les også: Ny rapport viser at Norge mister konkurransekraft

Til tross for en økning i engrosnæringene totalt, viser tallene en nedgang i «Engroshandel med husholdningsvarer til personlig bruk». Der falt omsetningen med 5,2 prosent, som tilsvarer 1 317 millioner kroner.

Salg og reparasjoner av motorkjøretøy økte med 3,8 prosent i samme periode, viser tallene fra SSBs omsetningsstatistikk for varehandelen.

 

Regjeringens 10 råd om datasikkerhet til norske bedrifter