SMB sektoren bidrar med halvparten av verdiskapingen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

SMB sektoren bidrar med halvparten av verdiskapingen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

SMB Norge mener at veksten i norsk næringsliv må komme fra de små og mellomstore bedriftene.  Hele SMB-sektoren under et utgjør 99% av alle bedrifter i Norge. Alle bedrifter med under 100 ansatte tilhører SMB sektoren. Disse bedriftene sysselsetter over halvparten av Norges arbeidstakere og produserer 5 av 10 kroner i total verdiskaping.

Les: Halvparten av bedriftene mener de ikke har fått hjelp av krisepakken

Hvis alle norske foretak med 1-20 ansatte fikk en ansatt til, ville vi fått 165 000 nye arbeidsplasser. Det er flere arbeidsplasser enn vi har arbeidsledige i Norge. Små og mellomstore bedrifter i Norge er avhengig av kapital for å vokse. Skal flere bedrifter lykkes og arbeidsplasser sikres, må det bli lettere for bedriftene å få tilgang på kapital for å investere. Flere nye jobber gir arbeidssøkere mulighet til å bli inkludert og jobbe der man bor.

De viktigste verdiskaperne

SMB Norge jobber for et samfunn der små og mellomstore bedrifter blir løftet frem og gitt den anerkjennelsen og respekten de fortjener. Samfunnet har en plikt til å heie frem Norges viktigste verdiskapere og SMB Norge sin oppgave er å være en ambassadør for dette.

Les: Den nye regjeringsplattformen – hva betyr den for deg?

Den offentlige debatten om norsk næringsliv blir ofte redusert til en debatt om offentlig lederlønninger og størrelsen på nedsalg i store statlige selskaper. SMB Norge vil snu debatten til å handle mer om det store mangfoldet i norsk næringsliv.
Vi ønsker en debatt der de små og mellomstore bedriftene sine behov og utfordringer blir løftet frem. Bak bedriftene står det flere tusen bedriftseiere, som gjennom sitt arbeid skaper arbeidsplasser for seg selv og andre.
De små og mellomstore er verdifulle og skaper liv i lokalsamfunnet og bidrar til fellesskapet. At de tjener penger er en viktig forutsetning, men det er ikke hovedmotivasjonen for mange bedriftseiere. SMB bidrar til halvparten av verdiskapingen

Les: Bedre rettigheter for næringsdrivende og gründere 

Det er den indre motivasjon av å lykkes, og gleden ved å jobbe med noe de brenner for, som er avgjørende. SMB Norge sørger for at de som skaper arbeidsplasser får en stemme i den offentlige debatten. Det som forener oss er de utfordringene og mulighetene det innebærer å drive en bedrift i Norge.
SMB Norge er den eneste av arbeidsgiverorganisasjonene i Norge som KUN jobber med og ser utfordringene Norske bedriftsbyggere og SMB ledere møter i hver dag. Vi er også opptatt av å synligjøre og trekke frem den ekte bedriftsgleden mange får ved å drive sin egen bedrift.

Les: Gratis gjennomgang bedriftens verdier beskytter du bedriftens viktigste verdier

Små og mellomstore bedrifter utgjør 99 prosent av norsk næringsliv. De er ryggraden i norsk økonomi og de representerer folkesjela i Norge. SMB Norge er en viktig samfunnsaktør og det eneste forbundet som KUN jobber for interessene til de små bedriftene.
Vi er derfor opptatt av å synliggjøre at det er i alles interesse å legge til rette for bedre tjenester og produkter til SMB virksomheter sin behov. Derfor jobber vi for å skape et fordelsprogram som gir din bedrift tilgang til alt du trenger for å drive bedrift godt. SMB sektoren er enormt stor og har ulike behov basert på antall ansatte i bedriften.
Slik at du som ønsker å starte eller om du driver og har ansatte kan konsentrere deg om det du er best på. SMB Norge  kan sammen med dere skape den samme forutsigbarheten og de trygge rammene som de store bedriftene har ved å sørge for at våre SMB Partner tilpasser produkter og tjenester slik at det blir lettere for små og mellomstore bedrifter å drive.

Her er noen av de SMB Norge vi jobber for å få gjennom:

 

 • Det må innføres flere og bedre skatteincentiver for å investere i småbedrifter og gründerselskaper.
 • Arbeidsgiveravgiften må reduseres.
 • Vil utvide ordningen om årstermin for små bedrifter fra 1 mill. kr til 3 mill. kr. i omsetning.
 • Gründerlån og tilskudd i tidlig fase må styrkes.
 • Fullt MVA-fradrag for alle virksomhetsrelaterte kostnader.
 • Hver bedrift skal ha et bunnfradrag tilsvarende minstefradrag for personlig skatteytere.
 • Småbedrifter skal ha større fleksibilitet ved oppsigelser 
 • Kredittkortavgift flyttes fra salgsleddet til brukeren
 • Skattefradrag på hjemmetjenester bør benyttes som et virkemiddel mot svart arbeid.
 • Delingsøkonomi er positivt, men nye aktører må skattlegges på lik linje med etablerte næringer.
 • Skatterapportering må forenkles og tilpasses for til delingsøkonomien.
 • Privat norsk eierskap må styrkes ved at formueskatten fjernes
 • Småbedrifter skal for mindre skatteposisjoner, ha en objektiv rett til å beholde disse, uavhengig av bytte av eierskap eller motiver.

Bli SMB medlem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.